Informace členům - leden 2016

Informace členům - září 2015

 • Vyhlášení ceny Josefa Holuba

Po domluvě s členy hlavního výboru vyhlašuji Cenu Josefa Holuba za nejlepší publikaci v časopisech vydávaných ČBS (Preslia, Zprávy ČBS a Bryonora) mladých autorek a autorů do 30. roku věku (maximálně dosaženém v roce vydání). Podmínkou je, že se bude jednat o prvního autora. Cena bude udělena po vyjití všech čísel příslušného ročníku rozhodnutím hlavního výboru ČBS a vyhlášena na Valném shromáždění následujícího roku (může ovšem nastat i situace, že cena udělena nebude, pokud žádný článek nesplní vyhlášená kritéria). Pro rok 2014 činí finanční odměna vítězi 3 000 Kč a bude udělena na Valném shromáždění, které bude od nynějška součástí podzimních konferencí. Zároveň bude vítěz osvobozen po dobu jednoho roku od placení členských příspěvků a příslušný časopis bude dostávat po dobu jednoho roku zdarma.

                 Karel Prach, předseda ČBS
 • Vážení členové České botanické společnosti,

Obracím se na Vás s následující prosbou: Evropská komise hodlá "modernizovat" ochranářskou legislativu, tedy Směrnici o ptácích a Směrnici o stanovištích. To by mohlo být i prospěšné, ale současné složení komise je takové, že reálné vylepšení nelze očekávat. Chystá se frontální útok na evropskou ochranu přírody, včetně Natury 2000, s cílem jejího oslabení. Pokud by k tomu skutečně došlo, velice pravděpodobně to bude mít dalekosáhlé důsledky, včetně dopadů do EIA, změn statusu chráněných území, atd. Nyní běží veřejné konzultace EU. Bird Life, Friends of the Earth, WWF a další evropské nevládní organizace k tomu udělali odpovídací webový nástroj, kde se jen vyplní jméno a email a odešle to připravené odpovědi. Vizte http://www.birdlife.cz/naturealert.html. Cílem je získat minimálně 500 000 podpisů. Už teď je to nejrozsáhlejší konzultace v historii EU, nyní čítá něco přes 200 000 podpisů. Bylo by dobré, kdyby i členové ČBS dle svého uvážení k této akci přispěli. Další informace lze též nalézt na: http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/natura-2000.

Zdraví a pěkné léto s mnoha novými botanickými nálezy přeje,

Karel Prach, předseda ČBS

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po téměř dvouletém úsilí jsou na webu Moravské zemské knihovny v digitální podobě k dispozici Zprávy Československé/České botanické společnosti, ročníky 1 (1966) až 45 (2010). Odkaz: http://krameriusndktest.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:cd8ff830-625a-11e3-ae59-005056827e52# Novější ročníky nejsou na základě dohody s knihovnou zatím přístupné.

Prezentace je bohužel značně nepřehledná a zmatená. Některá čísla a zejména přílohy na serveru zatím scházejí nebo se nedají najít, ačkoli jsme je do knihovny k digitalizaci dodali. Budeme se snažit, aby se chybějící dokumenty doplnily a zejména časem připravit prezentaci na stránkách České botanické společnosti.

Druhá cesta, jak se k digitalizovanému časopisu dostat, je přes hlavní stránku knihovny http://www.mzk.cz/ a vyhledání v katalogu Aleph, kde jsou na záznamové kartě dva odkazy na digitalizovaný dokument.

Srdečně zdraví

Jindřich Chrtek, šéfredaktor, a Jiří Danihelka

nové Stanovy schválené Valným shromážděním 23.2.2015

Zpráva o činnosti ČBS za rok 2013

Program X. sjezdu ČBS

Archiv aktualit

Nabídka botanických publikací:

 • Prach K. a kol.: Management a obnova travinných ekosystémů, Materiály 26, Zprávy ČBS 50/2015. Cena 135 Kč + poštovné.
 • Skalická A., Větvička V. & Zelený V.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin, Aventinum 2012, cena 200 Kč + poštovné.
 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Rokycanech (2003) a Domažlicích (2010), Zprávy Čes. bot. spol. 47, Příloha 2012/1, cena 135 Kč.
 • Mandák B., Krahulec F. & Hroudová Z.: Evoluční aspekty biologie rostlin, Materiály 25, Zprávy Čes. bot. spol. 46/2011, cena 135 Kč.
 • Výsledky floristických kurzů ve Vsetíně (2008) a Šumperku (1982). Zprávy Čes. Bot. spol. 44, Příloha 2009/1, Praha 2009, 151 stran. Cena 125,- Kč (členové ČBS 96,- Kč).
 • Boublík K., Hédl R. a kol.: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Zprávy Čes. bot. spol. 44, Materiály 24, Praha 2009, 151 stran. Cena 190,- Kč + poštovné (členové ČBS 135,- Kč).
 • Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L. et al. (eds): Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management. Zprávy Čes. bot. spol. 43, Materiály 23, Praha 2008, 222 s. Cena 180,- Kč + poštovné (členové ČBS 130,- Kč).
 • Emil Hadač: Je lépe se opotřebovat než zrezivět. Vzpomínky na botaniky a ekology, vydavatel Eva Kučerová, SEN, Dobré, cena 180,- Kč + poštovné.

Publikace si můžete objednat na adrese botspol@natur.cuni.cz

 • ČBS nabízí členům a zájemcům starší ročníky (do roku 1997) časopisů Preslia a Zprávy ČBS zdarma v případě přímého odběru v archivu ČBS na Lužnici u Třeboně nebo za cenu dopravy a poštovného (ca 10,- Kč za ročník).

Pokud máte o tyto časopisy zájem, kontaktujte sekretariát ČBS.

Seznam ročníků časopisů Preslia a Zprávy ČBS, které již na skladě nejsou je zde.