Botanické exkurze západočeské pobočky ČBS:

Sobota 20. 8. 2016: Mokřadní biotopy v údolí Touškovského potoka mezi Vrhavčí a Vsí Touškov / vede Lenka Pivoňková (tel. 605434912, e-mail: lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz) Sraz v 9.00 ve Vrhavči (u Kostelce) na parkovišti před průmyslovým areálem. Navštívíme vlhké louky, mokřiny, olšiny u Vrhavče, Lochousic a Vsi Touškov. Doprava možná jen auty, možnost přibrat do auta zájemce na trase z Plzně do Vrhavče.

Neděle 11. 9. 2016: Ze Vstiše do nivy Radbuzy a lesa Dubovce / vedou Jan Bureš (tel. 775 022 339; e-mail: rallus@seznam.cz) a Ivona Matějková (tel. 604 570 387; e-mail: imatejkova@zcm.cz) Sraz v 9:00 před hospodou ve Vstiši (v severní části obci na křižovatce poblíž návsi, na příjezdu od Dobřan po levé straně silnice). Trasa povede od návsi do nivy Radbuzy s bylinnými lemy a vlhkými loukami, odtud po polní cestě ke slepému rameni řeky a do jižního okraje kontaktního lesa Dubovec s borovými doubravami. Poté se vydáme k Vodnímu Újezdu do opuštěných luk s vlhkomilnou flórou. Na zpáteční cestě do Vstiše, která povede přes obhospodařované nivní louky, plánujeme také průzkum ruderální vegetace v areálu bývalého JZD Vstiš. Na trase je možné najít zkřemenělá dřeva z období karbonu. Délka trasy do 6 km. Doprava nejlépe vlastními auty, event. je možné dopravit se vlakem do železniční stanice v Dobřanech a odtud pěšky do Vstiše.

Hosté jsou vítáni. Ivona Matějková

13th EURASIAN DRY GRASSLAND CONFERENCE (EDGC) Management and conservation of semi-natural grasslands: from theory to practice Place: Sighisoara, Romania Time: 20-24 Sep 2016

 The conference webpage
 Registration and deadlines: Deadline for registration is at 31th May 2016.

Informace členům - březen 2016

Oslava a Chvojnice - prohlášení ČBS

Informace členům - leden 2016

Informace členům - září 2015

 • Vyhlášení ceny Josefa Holuba

Po domluvě s členy hlavního výboru vyhlašuji Cenu Josefa Holuba za nejlepší publikaci v časopisech vydávaných ČBS (Preslia, Zprávy ČBS a Bryonora) mladých autorek a autorů do 30. roku věku (maximálně dosaženém v roce vydání). Podmínkou je, že se bude jednat o prvního autora. Cena bude udělena po vyjití všech čísel příslušného ročníku rozhodnutím hlavního výboru ČBS a vyhlášena na Valném shromáždění následujícího roku (může ovšem nastat i situace, že cena udělena nebude, pokud žádný článek nesplní vyhlášená kritéria). Pro rok 2014 činí finanční odměna vítězi 3 000 Kč a bude udělena na Valném shromáždění, které bude od nynějška součástí podzimních konferencí. Zároveň bude vítěz osvobozen po dobu jednoho roku od placení členských příspěvků a příslušný časopis bude dostávat po dobu jednoho roku zdarma.

                 Karel Prach, předseda ČBS
 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po téměř dvouletém úsilí jsou na webu Moravské zemské knihovny v digitální podobě k dispozici Zprávy Československé/České botanické společnosti, ročníky 1 (1966) až 45 (2010). Odkaz: http://krameriusndktest.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:cd8ff830-625a-11e3-ae59-005056827e52# Novější ročníky nejsou na základě dohody s knihovnou zatím přístupné.

Prezentace je bohužel značně nepřehledná a zmatená. Některá čísla a zejména přílohy na serveru zatím scházejí nebo se nedají najít, ačkoli jsme je do knihovny k digitalizaci dodali. Budeme se snažit, aby se chybějící dokumenty doplnily a zejména časem připravit prezentaci na stránkách České botanické společnosti.

Druhá cesta, jak se k digitalizovanému časopisu dostat, je přes hlavní stránku knihovny http://www.mzk.cz/ a vyhledání v katalogu Aleph, kde jsou na záznamové kartě dva odkazy na digitalizovaný dokument.

Srdečně zdraví

Jindřich Chrtek, šéfredaktor, a Jiří Danihelka

nové Stanovy schválené Valným shromážděním 23.2.2015

Zpráva o činnosti ČBS za rok 2013

Program X. sjezdu ČBS

Archiv aktualit

Nabídka botanických publikací:

 • Prach K. a kol.: Management a obnova travinných ekosystémů, Materiály 26, Zprávy ČBS 50/2015. Cena 135 Kč + poštovné.
 • Skalická A., Větvička V. & Zelený V.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin, Aventinum 2012, cena 200 Kč + poštovné.
 • Výsledky floristických kurzů ČBS v Rokycanech (2003) a Domažlicích (2010), Zprávy Čes. bot. spol. 47, Příloha 2012/1, cena 135 Kč.
 • Mandák B., Krahulec F. & Hroudová Z.: Evoluční aspekty biologie rostlin, Materiály 25, Zprávy Čes. bot. spol. 46/2011, cena 135 Kč.
 • Výsledky floristických kurzů ve Vsetíně (2008) a Šumperku (1982). Zprávy Čes. Bot. spol. 44, Příloha 2009/1, Praha 2009, 151 stran. Cena 125,- Kč (členové ČBS 96,- Kč).
 • Boublík K., Hédl R. a kol.: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Zprávy Čes. bot. spol. 44, Materiály 24, Praha 2009, 151 stran. Cena 190,- Kč + poštovné (členové ČBS 135,- Kč).
 • Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L. et al. (eds): Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management. Zprávy Čes. bot. spol. 43, Materiály 23, Praha 2008, 222 s. Cena 180,- Kč + poštovné (členové ČBS 130,- Kč).
 • Emil Hadač: Je lépe se opotřebovat než zrezivět. Vzpomínky na botaniky a ekology, vydavatel Eva Kučerová, SEN, Dobré, cena 180,- Kč + poštovné.

Publikace si můžete objednat na adrese botspol@natur.cuni.cz

 • ČBS nabízí členům a zájemcům starší ročníky (do roku 1997) časopisů Preslia a Zprávy ČBS zdarma v případě přímého odběru v archivu ČBS na Lužnici u Třeboně nebo za cenu dopravy a poštovného (ca 10,- Kč za ročník).

Pokud máte o tyto časopisy zájem, kontaktujte sekretariát ČBS.

Seznam ročníků časopisů Preslia a Zprávy ČBS, které již na skladě nejsou je zde.