nové Stanovy schválené Valným shromážděním 23.2.2015

Zpráva o činnosti ČBS za rok 2013

Program X. sjezdu ČBS

Archiv aktualit

Nabídka botanických publikací:

  • PEXESO "NAŠE TRÁVY", cena 30 Kč + poštovné
  • PEXESO "LUČNÍ ROSTLINY", cena 30 Kč + poštovné
  • Skalická A., Větvička V. & Zelený V.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin, Aventinum 2012, cena 200 Kč + poštovné.
  • Výsledky floristických kurzů ČBS v Rokycanech (2003) a Domažlicích (2010), Zprávy Čes. bot. spol. 47, Příloha 2012/1, cena 135 Kč.
  • Mandák B., Krahulec F. & Hroudová Z.: Evoluční aspekty biologie rostlin, Materiály 25, Zprávy Čes. bot. spol. 46/2011, cena 135 Kč.
  • Výsledky floristických kurzů ve Vsetíně (2008) a Šumperku (1982). Zprávy Čes. Bot. spol. 44, Příloha 2009/1, Praha 2009, 151 stran. Cena 125,- Kč (členové ČBS 96,- Kč).
  • Boublík K., Hédl R. a kol.: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Zprávy Čes. bot. spol. 44, Materiály 24, Praha 2009, 151 stran. Cena 190,- Kč + poštovné (členové ČBS 135,- Kč).
  • Pyšek P., Chytrý M., Moravcová L. et al. (eds): Rostlinné invaze v České republice: situace, výzkum a management. Zprávy Čes. bot. spol. 43, Materiály 23, Praha 2008, 222 s. Cena 180,- Kč + poštovné (členové ČBS 130,- Kč).
  • Emil Hadač: Je lépe se opotřebovat než zrezivět. Vzpomínky na botaniky a ekology, vydavatel Eva Kučerová, SEN, Dobré, cena 180,- Kč + poštovné.

Publikace si můžete objednat na adrese botspol@natur.cuni.cz

  • ČBS nabízí členům a zájemcům starší ročníky (do roku 1997) časopisů Preslia a Zprávy ČBS zdarma v případě přímého odběru v archivu ČBS na Lužnici u Třeboně nebo za cenu dopravy a poštovného (ca 10,- Kč za ročník).

Pokud máte o tyto časopisy zájem, kontaktujte sekretariát ČBS.

Seznam ročníků časopisů Preslia a Zprávy ČBS, které již na skladě nejsou je zde.