24. cyklus jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha do okolí Prahy - 2014

29. 3. 2014 Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Berouna na vrch Damil a do Tetína. Vede Z. Palice, Z. Soldán, P. Špryňar. Zarůstající opuštěné vápencové lomy, travnaté a křovinaté stráně. Tam: vlakem v 7:20 z Prahy hl.n. (v Berouně v 8:10). Sraz před nádražím v Berouně v 8:20. Zpět: buď autobusem z Tetína v 14:35 (do Berouna) nebo pěšky do Srbska nebo do Berouna (osobní vlaky do Prahy jedou z Berouna každou půlhodinu, např. 14:48, 15:18, 15:48, 16:18 atd.).

19. 4. 2014 Po pravém břehu Vltavy proti proudu z Řeže do Klecánek. Vedoucí M. Štefánek Trasa: Řež – Husinec – Klecanský háj – skála nad klecanským jezem. Skalní stepi v údolí Vltavy a dubohabřiny v Klecanském háji. Odjezd 8.10 (Praha-Masarykovo nádraží), sraz v Řeži (příjezd vlaku v 8:32) Zpět buď busem z Klecánek do Kobylis (odjezd v 15.10); dále pak Klecany, u kostela (14:33, 16:03), možnost také přívozem (u přívozu točí Únětické pivo) do Roztok a odsud vlakem nebo busem č. 340 nebo 350 do Dejvic (vlaky jezdí po hodině, autobusy jezdí každou půlhodinu).

26. 4. 2014 Prokopské údolí. Vedoucí J. Kubíková Trasa: železniční zastávka Žvahov, odtud na Dívčí hrady a dále po hraně Prokopského údolí ke Klukovickému „koupališti“, ukončení buď u autobusu v Klukovicích nebo u vlaku u zastávky Holyně. Xerotermní skalní stepi, kus hájové květeny a vývoj lesních výsadeb na zemědělské půdě. Odjezd vlakem z Knížecí na Žvahov (odjezd 8:56 ze zastávky Praha-Smíchov, na Knížecí, příjezd 9:02 Žvahov). Návrat buď z vlakové zastávky Holyně (14:18, 15:18), nebo busem 230 ze zastávky Klukovice (vždy ve xx:20 a xx:50, směr Barrandov). Možnost také dojít na metro Nové Butovice.

3. 5. 2014 Acidofilní stepi v okolí Kamýka nad Vltavou. Vedoucí: R. Hlaváček & J. Malíček. Nenáročná exkurze zaměřená na teplomilné acidofilní trávníky v okolí Kamýka nad Vltavou, které jsou velice příznačným společenstvem pro tuto část středního Povltaví. Trávníky jsou vázané na mělké písčité půdy vzniklé zvětráváním granodioritu. K vidění budou např. Corynephorus canescens, Aira caryophyllea, Stipa pennata, Vicia lathyroides, Veronica prostrata a též řada dutohlávek (Cladonia sp.). Pro zájemce je plánované prodloužení exkurze přes Hojšín na Rovišťské skály, kde se vyskytují např. Ceterach officinarum, Helichrysum arenarium nebo Pulsatilla pratensis. Odjezd z Prahy v 8:00 z autobusového nádraží Na Knížecí, příjezd do Kamýka 9:10 Zpět: 12:48 přímý spoj z Kamýka do Prahy nebo v 15:22 ze zastávky "Svatý Jan, nový most" = most přes Vltavu u Vestce, přestup v Sedlčanech na bus do Prahy v 16:00 (příjezd do Prahy 17:25), zastávka u mostu je cca 6 km od Kamýka po červené turistické stezce

10. 5. 2014 Jarní botanická exkurze do Českého krasu. Exkurzi povedou botanik T. Tichý a lesník J. Mottl ze Správy CHKO Český kras. K vidění budou skalní trávníky na Třesině s kosatcem bezlistým v květu, halštatské hradiště na Květnici, Solvayovy lomy s periodickým mokřadem, dubohabřiny a šipákové doubravy, skalní trávníky s konikleci a tařicí na Skále nad Svatým Janem pod Skalou a jarní efeméry na Trojúhelnikové skále. Očekávejte náročnější terén, pevná obuv nutností! Sraz v 9:30 v Hostimi na návsi, spojení z Berouna: autobusem 380 v 8:43, přestup v Loděnici v 9:06 na autobus 384 z Prahy; spojení z Prahy: autobusem 384 v 8:40 ze Zličína, příjezd 9:20. Plánované zakončení kolem 15. hodiny ve Svatém Janu pod Skalou. Celková délka exkurze 4 km. Kontakt: mobil 725 33 70 34, tomas.tichy@nature.cz

17. 5. 2014. Hybridní i nehybridní jestřábníky na Křivoklátsku; okolí Roztok a Křivoklátu. Vedoucí J. Chrtek Nezabudické skály, Baba a další podle časových možností a počasí; skály, stráně, louky, ale i okraje cest, kde je často jestřábníků nejvíc. A samozřejmě to nebude jen o jestřábníkách… Odjezd z Prahy hl. n. v 7:15, příjezd Roztoky u Křivoklátu 8:35, sraz na nádraží v Roztokách po příjezdu vlaku. Návrat z Roztok nebo z Křivoklátu, nejspíše vlakem v 16.16.

24. 5. 2014 Svědecké vrchy Polabí. Vedoucí P. Petřík Z Přerova na Přerovskou hůru a dále pro zdatnější na Semickou. K vidění budou společenstva slínovcových bílých strání, křovin a teplomilných lemů a polních kultur. Odjezd v 7:55 z Masarykova nádr. do Čelákovic (tam v 8:23), zde přestup na autobus směr Sadská (odjezd v 8:28!) do Přerova nad Labem. Návrat ze Semic (15:08 přes Čelákovice nebo v 16:29 přes Lysou n. L.).

31. 5. 2014 Kralupsko - slánská kulturní step. Vedoucí J. A. Šturma. Trasa této exkurze povede převážně kulturním bezlesím, plným vyprahlých stepních strání, buližníkových kamýků a sprašových návějí; pocházet bude také některé neobvyklé vesnické ruderály, tratoliště a v neposlední řadě drásavé termofytní křoví. Sraz: 7:25 před pokladnami Masarykova nádraží (vlak jede 7:40) Odtud vlakem do Libčic nad Vltavou a dál přes Chýnov, Krliš, Ers (staré keltské strážiště se subxerofilní doubravou), Holubici (zde je možná návštěva románské rotundy), hradiště Na Rusavkách (náznaky bílých strání, trávníky primitivních půd), Otvovická skála (kavylová step na bazických vyvřelinách), levý břeh Zákolanského potoka (teplomilné doubravy, staré ovčí pastviny), Zákolany (stará ovčí pastvina se smilem), Blevice (starobylá ves s obřími mezemi ve sprašových návějích pokrytými zajímavou kulturní stepí), Želenice (velmi zachovalá plevelová společenstva), Podlešínská skalní jehla (mytická solitérní pískovcová skála, bohaté fragmenty teplomilných trávníků), Podlešín, Slaný a Slánská hora – vegetace džbánské metropole a okolí, ochutnávka místního vína - zde konec první části exkurze (návrat možný autobusem nebo vlakem; vlak z nádraží Slaný v 17:10, 18:01; busem 16:00, 17:05, 17:10, 17:50). Pro zájemce následuje noční cesta ke kamennému muži u Klobuk a noc s menhiry; vybavení pro přenocování v křoví je doporučeno.