Benátská 2,
128 00 Praha 2,
tel. 221 951 664,
e-mail botspol@natur.cuni.cz

Běžná otevírací doba knihovny ČBS v Praze:

Pondělí 11.30 – 17.00

Středa 9.00 – 14.00

K 31.12.2015 má knihovna ČBS 45000 přírůstkových čísel (knih, časopisů a separátů, z toho 13118 svazků obsahuje knihovna prof. F.A. Nováka). Za rok 2015 přibylo 237 přírůstkových čísel v celkové hodnotě cca 50000 Kč.

Z knihovny bylo v roce 2015 půjčeno 65 výtisků včetně prezenčních výpůjček. V září 2000 schválil hlavní výbor nový Knihovní řád knihovny ČBS. Koncem roku 2000 byla obnovena činnost knihovní komise ve složení: J. Brabec, L. Hrouda, F. Krahulec. Úkolem knihovní komise je především pomáhat v péči o knihovnu Společnosti, a to jak radou při řešení konkrétních odborných nebo jinak závažných otázek souvisejících s chodem knihovny, tak přípravou příslušných podkladů pro jednání hlavního výboru či řízení knihovny.

V současné době je celý katalog knih a časopisů knihovny v elektronické podobě, která usnadňuje vyhledávání podle autorů a názvů časopisů a umožňuje vyhledávání i podle slov v názvu knihy. Data jsou zálohována na CD.

Výměna za časopisy Společnosti: Časopis Preslia byl v roce 2015 zasílán výměnou do zahraničí 109 institucím. Časopis Zprávy ČBS je zasílán 48 zahraničním institucím.

  • Výpůjční katalog - při nové výpůjčce již čtenář nevyplňuje lístek, ale knihovník vše zapíše do počítače. Jednoduše lze vyhledat kdo má vypůjčenu knihu, která není v knihovně. V budoucnu by bylo vhodné doplnit funkci automatických upomínek.
  • Katalog časopisů obsahuje všechny tituly periodik v knihovně včetně jejich signatury (lokace), čísla, informace o jednotlivých číslech, jako je tomu na klasickém katalogizačním lístku.
  • Katalog výměny- je svázán s katalogem časopisů a poskytuje informace o jednotlivých institucích s nimiž je udržována výměna konkrétních periodik
  • Katalog knih - přepis klasického jmenného katalogu knih do elektronické podoby. Umožňuje rovněž vyhledávat knihy podle názvů (předmětový katalog).
  • Katalog jubileí publikovaných v Preslii. (pdf)
  • Katalog recenzí - obsahuje seznam recenzí publikovaných v Preslii a seznamy recenzních výtisků o které bylo požádáno, které nám byly poskytnuty a které jsou v současné době u recenzentů.

Knihovní řád knihovny ČBS