LABORATORNÍ TECHNIKA
(praktikum)

  •  [MC240C22]  Laboratorní technika  –  zimní semestr (6 kreditů) – chemie v přírodních vědách, jednooborové učitelství chemie, biologie

 •  [MC240C40]  Laboratorní technika  –  letní semestr (6 kreditů) – chemie životního prostředí, biologie

   

 •  [MC240C24]  Laboratorní technika pro KATA  –  zimní semestr (3 kredity) – KATA

 •  [MC240C39]  Praktikum z laboratorní techniky –  letní semestr (3 kredity) – biologie, dvouoborové učitelství

   

 •  [MC240C25]  Pokročilé praktikum z laboratorní techniky  –  zimní semestr (3 kredity)

   

  Literatura:

  •  Jan Kotek: Laboratorní technika,
       Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2007.
       ► Celá tato skripta jsou ke stažení ZDE ve formátu PDF (924 kB)

 • Odkazy:

     ►  Rozvrh cvičení na SISu

     ►  Harmonogram rozdělení úloh podle týdnů a skupin

     ►  Podmínky získání zápočtu z LT

     ►  Seznam předmětů zajišťovaných katedrou anorganické chemie ;  ► na SISu

     ►  Domovské stránky garanta předmětu
         (RNDr. Jan Kotek – Skupina koordinační a bioanorganické chemie)