30.04.2017

Běstvina

Běstvina

Co je to Běstvina?
Běstvina je vesnička, kde se pravidelně již přes dvacet let koná letní odborné soustředění pro účastníky Chemické a Biologické olympiády. Jedná se vlastně o letní tábor s chemickou tematikou plný přednášek, pokusů, demonstrací, laboratoří, ale také sportu, dobrého jídla a zábavy.

Pro koho je Běstvina?
Běstvina je určena pro Ty z vás, kteří se umístíte na předních místech v oblastních kolech Chemické olympiády a svým způsobem je to odměna za vaše úsilí a dosažené výsledky.


Co se dělá na Běstvině?
Na Běstvině se toho dělá spousta. V první řadě je to mnoho přednášek na témata obvyklá a zažilá, ale také chemické novinky a v neposlední řadě přednášky a diskuse s autory úloh chemické olympiády. Tyto diskuse se netýkají pouze skončeného ročníku, ale přednáší se i témata, která v olympiádě další školní rok následují. Oblíbené jsou tzv. večerní přednášky ze všech možných oblastí přírodních věd, které bývají doprovázeny demonstracemi jako např. přednáška o jedech, výbušninách nebo fyzice nízkých teplot, po níž následuje show s kapalným dusíkem.
Každý oddíl také několikrát absolvuje laboratoře, kde se seznámí např. s titrací na automatických byretách, spektrofotometrií, základy anorganické a organické syntézy, využití počítačů v chemii, dále s metodami moderní biochemie a dalšími laboratorními dovednostmi. Vzhledem k poněkud přírodním podmínkám je také občas potřeba trochu vlastní tvořivosti a improvizace.
Nedílnou součástí Běstviny jsou radovánky v místním rybníce, který je hned vedle tábora. Nejedná se pouze o plavání a skotačení (případně nucené koupání některých lektorů), ale také o oblíbené projížďky na loďkách, jejichž cílem může být tajemný ostrůvek… V táboře je také několik kvalitních antukových hřišť, kde se horlivě zápolí ve volejbale, basketu, nohejbale a tenise. V jídelně jsou také dva pingpongové stoly.
V druhé polovině pobytu se již tradičně konají dva velké závody. Noční Labyrint netestuje zdaleka jen chemické znalosti, ale také poznatky z humanitních oborů a všeobecného vzdělání. Během nočního běhání a bloudění po lese se dozvíte mnoho nového, ale také se pořádně zasmějete. Denním kláním je Terčový závod, kdy probíháte terénem, odpovídáte na otázky a podle odpovědí kapete na kulatý filtrační papír různé roztoky. Ty se v cíli vyvolávají a vyhodnocují.
Několikrát bude také táborák se vším co k němu patří. Během tábora určitě proběhne alespoň jeden taneční večer, hraje živá muzika v podání muzikantů z tábora, pouštějí se desky, kazety, tancuje se disko i klasika, latina i standard a možná se něco nového i přiučíte.

S kým se na Běsvině setkáte?
Vašimi oddílovými vedoucími podle kategorií budou studenti chemie z PřF UK, bývalí účastníci Běstviny. Přednášet Vám budou nejen studenti chemie, ale také páni doktoři, docenti a profesoři. Zjistíte, že jsou to výborní lidé s kterými je legrace a mají stejnou zálibu jako Vy - chemii.

Proč je vlastně Běstvina?
Letní soustředění je určeno pro vás, ty středoškoláky, kteří mají zájem o víc než o to, co se dozvědí od svých profesorů ve škole. Je to forma přípravy na další ročníky ChO. Již tradičně absolventi Běstviny dosahují výrazně lepších výsledků na všech úrovních olympiády. Z jejich středu povstávají týmy reprezentující Českou republiku na Mezinárodní chemické olympiádě, odkud vozí různé těžké kovy v podobě zlatých, stříbrných a bronzových medailí.

Kde a kdy je Běstvina?
Běstvina je vesnička ležící 8 km východně od Golčova Jeníkova v okrese Kutná Hora. Jako již tradičně se i letos bude Běstvina konat během druhého letního turnusu, tedy přibližně druhou polovinu července. Další se dozvíte v sekci aktuální informace.

Partneři