30.04.2017

IChO

IChO

Mezinárodní chemická olympiáda (IChO) je soutěž, která vznikla v roce 1968 jako nadstavba národní soutěže. Patří tak mezi nejstarší předmětové soutěže vůbec. První ročník se konal v tehdejším Československu a zúčastnily se ho pouze tři státy - kromě pořádající země ještě Maďarsko a Polsko.

Partneři