23.05.2017

Organizační řád

Organizační řád ChO

Image

Organizační řád Chemické olympiády


Č.j.:
14 897/2012-51 ze dne 16. 4. 2012: or_cho_od_01-09-2012

Nejdůležitější změnou v novém znění Organizačního řádu Chemické olympiády platném od 1. 9. 2012 je změna hranice pro status úspěšného řešitele v Národním (ústředním) kole ChO na 60 % (tato hranice může být v rámci konkrétního Národního kola změněna rozhodnutím Ústřední komise ChO). Tato změna byla provedena na pokyn MŠMT ČR z důvodu harmonizace podmínek všech olympiád pro účely programu Excelence.

V okresním a krajském kole zůstává hranice 
50 % a není možné ji měnit.  

Partneři