Mykologické listy 118 - abstrakty

 

 

Jan Holec: Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis

Výsledky kritického studia rodu Tricholomopsis v Evropě zatím potvrdily existenci 4 druhů, a to jak na základě makro- a mikroznaků, tak sekvencí DNA. Jsou to druhy T. rutilans, T. decora, T. flammula a T. osiliensis. V článku je publikován klíč k jejich určování a stručné údaje o makro- a mikroznazích, ekologii a taxonomii. Je rovněž diskutován často uváděný druh T. ornata, který zřejmě představuje sporný, nedostatečně dokumentovaný taxon, navíc v průběhu doby interpretovaný různým způsobem.

 

 

Daniel Dvořák: Rozšíření škárky hvězdicovité v ČR a poznámky k její ekologii

V článku je uveden stručný popis škárky hvězdicovité a podrobný soupis zná­mých lokalit na našem území. Druh je znám asi z 50 lokalit v teplých oblastech Čech i Moravy. V souladu s některými literárními údaji vystupuje škárka na území České republiky jako ruderální, nitrofilní druh silně vyhřívaných stano­višť. Součástí článku je mapa rozšíření druhu v ČR.

 

 

Tereza Tejklová a Jan Kramoliš: Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice

V článku je zveřejněn první doložený nález pavučince Cortinarius balteato­albus v České republice. Byl nalezen v přírodní rezervaci Maštale. Je publiko­ván jeho podrobný makroskopický i mikroskopický popis včetně fotografií. Na­vrhujeme pro něj české jméno pavučinec kávově bílý, zároveň doporučujeme jeho zařazení do příštího vydání Červeného seznamu makromycetů České re­publiky v kategorii DD.

 

 

Zdeněk Pouzar a František Kotlaba: Zástupci rodu Dendrothele (Corticiaceae) v čechách IV: kornatec vrbomilný – D. salicicola a kornatec dvouvýtrusý – D. bisporigera

Čtvrtá část seriálu o kornatcích rodu Dendrothele v Čechách zahrnuje dva druhy, které byly nedávno popsány jako nové: velmi hojný kornatec vrbomilný1 (D. salicicola), který dnes známe ze 70 lokalit a 10 mikrolokalit, a dosud velice vzácný kornatec dvouvýtrusý (D. bisporigera) se dvěma dosud známými loka­litami a jednou mikrolokalitou. Oba druhy jsou svým růstem vázány na borku stromovitých vrb, a to vrby křehké a vrby bílé (včetně kultivarů).