ODHAD DŮSLEDKŮ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRO DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU V SUBURBÁNNÍCH OBCÍCH
Populační kalkulátor je internetová aplikace, která pro zadaný rozsah plánované nové výstavby modeluje vývoj počtu obyvatel obce, věkovou strukturu populace nové výstavby a její nároky na sociální strukturu. Aplikace je využitelná pouze pro obce, kde dochází, nebo v blízké budoucnosti může dojít, k rozvoji procesu rezideční suburbanizace.

Aplikace využívá certifikovanou metodiku, která vznikla ve spolupráci Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Plné znění metodiky je dostupné zde.

Autorský tým:
Zadání vstupních parametrů

Vyberte kraj: