Biologie vodních živočichů 2011
B160P14, letní semestr 4/0 Zk, 5 kreditů - přednáška
B160C14, letní semestr 0/10 Z, 5 kreditů - cvičení


vyučující: RNDr. Veronika Sacherová,
na praktikách též
RNDr. Zuzana Hořická, Mgr. Jolana Tátosová a
RNDr. Jakub Horecký 


Anotace:
Morfologie, pohyb, výživa a metabolizmus, reprodukce a vývoj, ekologie a taxonomie hlavních skupin sladkovodních bezobratlých. Přednášky z biologie vodních živočichů zahrnují sladkovodní organizmy, které lze nalézt na území České republiky, a vybraná srovnání s ostatními zástupci probíraných skupin. Na přednášky (úvod do skupiny, demonstrace organizmů) jsou zváni externí odborníci. Součástí přednášky je 10-denní terénní cvičení (Biologie vodních živočichů - praktikum, B160C14, viz níže).


Přednášky 
probíhají ve čtvrtek od 10:00 do 13:00 hodin v místnosti B1 v budově Viničná 7, PřF UK.

Program 2011:

24.2.

Crustacea  I.
Veronika Sacherová, RNDr., Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK, Praha)

3.3.

Crustacea  II.
Veronika Sacherová, RNDr., Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK, Praha)

10.3.

Mollusca
Luboš Beran, RNDr., Ph.D. (Správa CHKO Kokořínsko, Mělník)

17.3.

Heteroptera
Petr Kment, Mgr., Ph.D. (Entomologické odd. Národního muzea, Praha)

24.3.

Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera
Jan Špaček, Mgr., Ph.D. (Povodí Labe, s.p., Hradec Králové)

31.3.

Coleoptera
Martin Fikáček, Mgr. (Katedra zoologie PřF UK, Praha)

7.4.

Tardigrada, Bryozoa, Porifera, Araneae, Hydracarina, Collembola
Zuzana Hořická, RNDr., Ph.D. (ÚŽP PřF UK, Praha)

14.4.

Odonata
Martin Černý, RNDr., Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK, Praha)

21.4.

Crustacea  III.
Veronika Sacherová, RNDr., Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK, Praha)

28.4.

Turbellaria, Hirudinea, Nematoda, Nematomorpha, Nemertea, Hymenoptera, Neuroptera, Lepidoptera
Zuzana Hořická, RNDr., Ph.D. (ÚŽP PřF UK, Praha)

5.5.

Oligochaeta, Polychaeta, Branchiobdellida, (Hirudinida)
Jana Schenková, RNDr. (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno)

12.5.

Trichoptera
Pavel Chvojka, RNDr. (Entomologické odd. Národního muzea, Praha)

19.5.

Diptera - přehled; Chironomidae a jejich ekologická funkce
Josef Matěna, doc. RNDr., CSc. (Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice)


    

Biologie vodních živočichů – praktikum
(terénní cvičení s exkurzemi)
 

KURZ 2010
Termín: 23. 5. - 1. 6. 2011,
příjezd účastníků v pondělí 23. 5. dopoledne,
odjezd ve středu 1. 6. po obědě

Místo konání: Terénní stanice Lužnice Botanického ústavu AV ČR (v Třeboni)
(http://www.butbn.cas.cz  - Struktura - Terénní stanice Lužnice)

Zaměření kurzu: Terénní cvičení je doplňkem přednášky Biologie vodních živočichů. Kromě pozorování, sběru a identifikace organizmů v terénu a následného určování a kreslení na terénní stanici jsou do praktika začleněny studentské přednášky (témata viz níže).
Budou shrnuta některá obecná témata, např. adaptace organizmů na život v tekoucích vodách, invaze druhů sladkovodních bezobratlých, meiofauna, fauna pramenů, podzemních a periodických vod (dendrotelm a litotelm).

Povinné vybavení: Terénní oblečení včetně obuvi (holínky), domácí obuv na stanici;  2x sešit A4 nelinkovaný, psací potřeby (obyčejná tužka na kreslení), poznámky z přednášek v Praze; bílá umělohmotná miska, cedník, pinzeta**, preparační jehly**, příp. též planktonní síť (kdo ji má) a vlastní materiály k determinaci organizmů.** pan Jaroslav Sigmund, tel. 606 298 195, http://www.sig-ent.cz/cs/katalog 

Denní harmonogram: 9-13 dopolední zaměstnání, které bude zahájeno jedním
                ze studentských referátů, 13-14:30 polední přestávka, 14:30-19 odpolední zaměstnání.

Nabízená témata referátů:
(zvolené téma nahlašte Veronice na vsach at natur.cuni.cz, jména se budou objevovat u referátu)
Přednášky krátké (15-20 minut), ale výstižné: úvod do problematiky, možnosti/způsoby napříč vodním světem, příklady. Forma - tabule + fixy, papírové plakáty.

Potoky: adaptace organismů na život v tocích
Zbyněk Jaroš Periodické vody; dendrotelmy, litotelmy: fauna, adaptace
Invazní druhy vodních bezobratlých v našich vodách
Martin Fořt Parazité (a hostitelé) ve vodních ekosystémech
Co se líhne z vodních larev (přehled dospělců a jejich ekologie)
Lenka Goliášová Možnosti přežívání a šíření vodních organismů
Diurnální vertikální migrace
Predátoři sladkovodních bezobratlých
Hana Vaněčková Podzemní vody, prameny: fauna, adaptace
  Meiofauna
Vodní hmyz - potravní ekologie
Vajíčka, která nalezneme ve vodě

NEBO SI VYMYSLETE SVOJE A NAPIŠTE MI HO!!!

Ubytování a stravování: 
cena na Terénní stanici Lužnice je 80 Kč/os/noc, stravování samostatně, k dispozici je vybavená kuchyňka (studentům katedry ekologie bude na pobyt přispíváno, informujte se u V.S.)


Document made with Nvu