Exlibris - knižní značka - je malý grafický lístek označený Ex libris se jménem nebo rodovým erbem majitele. Původně se vlepoval do knih a označoval vlastníka knihy. Latinská slova "ex libris" znamenají "z knih". Toto označení se používalo v Evrope již od 16. století a užívali je především panovníci, šlechtické rody a kláštery. Již od počátku byl kladen důraz na vzhled a umělecké řešení knižní značky a jejími tvůrci byli přední umělci té doby, např. Albrecht Durer, Lukas Cranach a další. Postupem doby ztratila knižní značka svůj původní význam vlastnické značky a stala se předmětem sběratelství. Koncem 19.století vznikaly v mnoha zemích společnosti sběratelů exlibris, začly se vydávat odborne publikace a specialisované časopisy. Současně se tomuto novému druhu výtvarného umění začali věnovat nejlepší umělci.