F.I.S.A.E. - Fédération Internationale des Sociétés d´Amateurs d´Ex-Libris (Mezinárodní federace společností přátel exlibris) sdružuje v současné době 33 členů. Jedním ze zakladatelů byl SSPE. V rámci F.I.S.A.E. jsou pořádány světové kongresy sběratelů ve dvouletých intervalech.