Výzkumná skupina Etologie člověka je sdružení výzkumníků a výzkumných týmů působících především na Přírodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Zabýváme se nejrůznějšími aspekty lidského chování, kognice a osobnosti nejen z evoluční perspektivy, ale i historicko-teoretickými aspekty věd o chování. Cílem této stránky je poskytnout přehled o zkoumané problematice a dalších zdrojích informací především studentům a zájemcům o další studium etologie, ale i dalším kolegům z příbuzných oborů či širší veřejnosti.

 

AKTUALITY


 

Vliv otců homoxcf

Dnes se s Vámi podělíme o výsledky dalšího výzkumu, který byl zaměřen na problematiku sexuálního imprintingu. Hlavním cílem naší studie bylo zjistit, zda mají otcové vliv na formování partnerských preferencí svých homosexuálních synů a následně, zda kvalita vztahu s otcem během dětství moduluje vznik těchto partnerských preferencí.

Výsledky ukázaly, že muži preferovali partnery, kteří se podobali otci v určitých sociodemografických charakteristikách (konkrétně v materiálním zajištění a politickém smýšlení), ve fyzických charakteristikách (konkrétně ve výšce, váze, maskulinitě a BMI) a v osobnostních charakteristikách (konkrétně v přívětivosti). Kvalita vztahu s otcem během dětství hrála oproti předpokladu pouze zanedbatelnou roli u všech tří zkoumaných skupin charakteristik.

Číst dál...

Biolog čtvrtkyDSC 0215 upr

Zveme vás na příští Biologický čtvrtek 5. 11., kde vystoupí mimořádně dva přednášející, Tomáš Hermann a Vojtěch Hladký, s přednáškou na téma Koperník a nová věda - Astronomická revoluce podle Zdeňka Horského. Přednáška se koná jako vždy ve Viničné 7 v posluchárně Fotochemie v 17:15.

 

Na YouTube můžete shlédnout nahrávku posledního Biologického čtvrtku. Vojtěch Abraham: Naše přirozená vegetace - Holocén očima kvantitativní palynologie.

https://youtu.be/JK4tzO3j3vI
https://youtu.be/jsseLQprmpk


Vliv sourozenců na výběr partnera2

Přinášíme výsledky výzkumu, jehož jste se možná zúčastnili a jehož cílem bylo zjistit, zda výběr partnera mohou kromě rodičů ovlivňovat i sourozenci. Tedy zda jedinec během dětství může internalizovat charakteristiky sourozence, které bude později preferovat u svých partnerů v souvislosti s kvalitou vztahu, jaký se sourozencem během dětství měli. Předpokládali jsme, že partneři budou podobní bratrům respondentek ve vybraných fyzických a osobnostních charakteristikách, avšak pouze za předpokladu, že ženy budou retrospektivně hodnotit vztah s bratrem jako pozitivní.

Číst dál...


Biolog čtvrtkyDSC 0215 upr

Zveme vás na příští Biologický čtvrtek 29. 10. Vojtěch Abraham si připraví přednášku na téma Naše přirozená vegetace - Holocén očima kvantitativní palynologie. Přednáška se koná jako vždy ve Viničné 7 v posluchárně fotochemie v 17:15.

 

Nyní se můžete podívat na nahrávku posledního biologického čtvrtku. Vojtěch Novotný: Quo vadis, tropická ekologie? - Biodiverzita podél ekologických gradientů a jak jí zachránit.

https://youtu.be/ToMWZpRXphQ
https://youtu.be/lZdKYkx0yoI


 

 

Biolog čtvrtkyDSC 0215 upr

Srdečně vás zveme na příští biologický čtvrtek 22. 10. Můžeme se těšit na přednášku Vojtěcha Novotného s tématem Quo vadis, tropická ekologie? - Biodiverzita podél ekologických gradientů a jak jí zachránit. Přednáška se bude konat jako vždy ve Viničné 7 v posluchárně fotochemie v 17:15.

 

Zpřístupněna je i nahrávka poslední přednášky: Štěpán Janeček: Čekání na Livingstona - Proč toho mnoho nevíme o ptačím opylování.

https://youtu.be/N_Dg5abVdyM
https://youtu.be/ZZOrCwl340k


 

 

Biolog čtvrtkyDSC 0215 upr

Zveme vás na příští Biologický čtvrtek 15. 10. Štěpán Janeček si připraví přednášku na téma Čekání na Livingstona - Proč toho mnoho nevíme o ptačím opylování. Budeme se na vás těšit jako vždy ve Viničné 7 v posluchárně fotochemie v 17:15.

 

Na YouTube je zveřejněn záznam prvního biologického čtvrtku letošního zimního semestru. David Storch: Ostrovní biogeografie pro suchozemce - Cesta k obecné teorii druhové diverzity.
https://youtu.be/5pJhurjcpJA
https://youtu.be/wj7raVHStl4 

 

PTNCE 2015 foto web

21. - 23. září se v Poznani konala konference společnosti The Polish Society for Human and Evolution Studies. Zúčastnilo se jí i několik členů naší skupiny. Více informací i celý program s abstrakty příspěvků můžete najít ZDE.

Martina Konečná: Male social status and its predictors among forager-horticulturalists of lowland Papua New Guinea
Pavel Šebesta: Vocal attractiveness in underweight men: Support for the “bad genes” hypothesis of vocal attractiveness?
Petr Tureček: Blending inheritance revisited: Simulation of selection in systems with non-particulate inheritance
Tereza Zikánová: Hormonal responses to winning and losing in female basketball players
Tomáš Kočnar: Cross-cultural agreement and disagreement in facial preferences
 

 

Jak vzhled ovlivňuje preference partnera2

Zveme Vás všechny k účasti ve výzkumu zaměřujícímu se na to, jak vzhled lidí ovlivňuje preference partnera. Budeme rádi, pokud nám pomůžete vyplněním dotazníku pod následujícím odkazem. Neměl by Vám zabrat více než 30 minut. Děkujeme!


 

ISHE Bulletin

Právě vyšlo nové číslo časopisu Human Ethology Bulletin, ve kterém si můžete přečíst například recenze knih Being Human: Bridging the Gap between the Sciences of Body and Mind (Gerhard Medicus) a Evolutionary Science of Human Behavior: An Interdisciplinary Approach (Edited by Peter LaFreniere & Glenn Weisfeld).


Biolog čtvrtkyDSC 0215 upr

Právě byl zveřejněn program Biologických čtvrtků na následující, již třiapadesátý, semestr. 

Na první Biologický čtvrtek letošního zimního semestru si David Storch připraví přednášku na téma Ostrovní biogeografie pro suchozemce - Cesta k obecné teorii druhové diverzity. Přednáška se koná 8. 10. ve Viničné 7 v posluchárně fotochemie od 17:15.

Číst dál...

Článek Toward the processing speed theory of activities of daily living in healthy aging

V časopisu Aging Clinical and Experimental Research vyšel nový článek Toward the processing speed theory of activities of daily living in healthy aging: normative data of the Functional Activities Questionnaire od Ondřeje Bezdíčka, Hany Štěpánkové, Lenky Martinec Novákové a Miloslava Kopečka. Jeho výsledky se zabývají instrumentálními aktivitami v běžném životě u starší části populace (60-96 let). Byly nalezeny korelace s rychlostí zpracování, visuálně-percepčními funkcemi a depresivními symptomy.

Článek v PDF si můžete přečíst ZDE.


 

Článek Přínos vyšetření čichu pro diganostiku neurodegenerativních onemocnění

Nový přehledový článek "Přínos vyšetření čichu pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění", který si tentokrát můžete přečíst v češtině, vyšel v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. U řady neurodegenerativních chorob dochází ke změnám v čichovém vnímání, které lze vyšetřit psychofyzickými testy. Největší význam má vyšetření čichu u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, u nichž se poruchy čichu objevují před ostatnímu klinickými příznaky. Výsledky výzkumů ukazují, že u Alzheimerovy choroby je výrazněji postižena identifikace, zatímco u Parkinsonovy choroby je pokles napříč čichovými schopnostmi homogennější a prahy jsou zvýšeny více než u Alzheimerovy choroby.

Autory článku jsou Lenka Martinec Nováková, Hana Štěpánková, Jan Vodička a Jan Havlíček, přečíst si ho můžete pod tímto odkazem.


ČSEtS2015 web

42. konference České a slovenské etologické společnosti se bude konat od 4. do 7. listopadu 2015 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity. Abstrakty je možné posílat do 30. 9. a konferenční poplatky do 15. 10. Na konferenci se můžete registrovat na oficiálních stránkách.


 

 EHBEA 2016

Další konference společnosti European Human Behaviour and Evolution Association se bude tentokrát konat od 4. do 8. dubna 2016 v Londýně. Plenární přednášky si připraví Louise Barrett, Grazyna Jasienska, Jens Krause, Ron Lee, Jay Stock a Johnathan Wells.

Registrace je možná do 31. prosince, zatím budou nové informace o konferenci přibývat na jejích stránkách.


17th International Symposium on Olfaction and Taste

Od 5. do 9. června se v Yokohamě uskuteční 17th International Symposium on Olfaction and Taste (ISOT 2016). Ode dneška je možné se na konferenci registrovat, současně podrobnější informace o celé akci naleznete na oficiálních stránkách.


Článek The Spandrels of Santa Barbara web

K článku "The spandrels of Santa Barbara? A new perspective on the peri-ovulation paradigm" z Behavioral Ecology vyšel komentář "A between-women account of cycle-phase shifts is probably wrong: comment on Havlíček et al." od autorů James R. Roney, Aaron W. Lukaszewski, Zachary L. Simmons, Adar B. Eisenbruch a Rachel L. Grillot, dále "Within-cycle variations in women’s sexual interests: mere by-products? Comment on Havlíĉek et al.", jehož autory jsou Steven W. Gangestad a Nicholas M. Grebe a nakonec od Martie G. Haselton "Comment on Havlicek et al. (2015): Is their perspective really new (or truly parsimonious)?".

Nyní si můžete přečíst odpověď na tyto komentáře v novém článku "Greater precision, not parsimony, is the key to testing the peri-ovulation spandrel hypothesis: a response to comments on Havlíček et al. 2015" od stejného autorského kolektivu: Jan Havlíček, Kelly D. Cobey, Louise Barrett, Kateřina Klapilová a S. Craig Roberts.


Článek Positive relationship between odor identification and affective responses of negatively valenced odors

Článek "Positive relationship between odor identification and affective responses of negatively valenced odors", který vyšel v časopise Frontiers in Psychology, ukazuje, že hodnocení příjemnosti určitých vůní může být ovlivněno jejich známostí díky předchozí zkušenosti s nimi, přičemž tento jev platí spíše pro vůně nepříjemné.

Autory článku jsou Lenka Martinec Nováková, Dagmar Plotěná, S. Craig Roberts a Jan Havlíček. Přečíst si ho můžete ZDE.


Článek Effect of fragrance use on discrimination of individual body odor

V časopise Frontiers in Psychology vyšel nový článek "Effect of fragrance use on discrimination of individual body odor", který přináší další evidenci, že výběr parfému je ovlivněn interakcí parfému s vlastní tělesnou vůní. Výsledky této studie ukazují, že hodnotitelé jsou nejúspěšněji schopni rozlišovat samotnou tělesnou vůni jedinců, dále tělesnou vůni jedince s parfémem vlastní volby a nejnižsí úspěšnost je u tělesné vůně a přiděleného parfému. Autory článku jsou Caroline Allen, Jan Havlíček a S. Craig Roberts. Celý si jej můžete přečíst pod následujícím odkazem.


 

Článek Head tilt and fertility contributes to different aspects

Nový článek "Head Tilt and Fertility Contribute to Different Aspects of Female Facial Attractiveness", jehož autory jsou Danielle Sulikowski, Darren Burke, Jan Havlíček a S. Craig Roberts, vyšel v časopise Ethology. Ukazuje, že náklon hlavy dolů i plodná fáze menstručního cyklu žen přispívají k vyššímu hodnocení jejich atraktivity, i když každé z poněkud jiných důvodů. Portréty pořízené v plodné fázi cyklu jsou hodnoceny jako atraktivnější, zatímco portréty, na kterých měly ženy hlavu nakloněnou dolů, byly hodnoceny jako svůdnější.
Celý článek si můžete přečíst ZDE.


IASR2015

Blíží se konference International Academy of Sex Research, která se bude konat od 9. do 12. srpna v kanadském Torontu. Více informací na oficiálních stránkách spolu s programem.


 

Smell and Taste 07

Od 9. do 10. října se bude v Drážďanech konat konference Smell and Taste 07. Program bude bohatý, jeho obsahem budou přednášky i praktické ukázky na různorodá témata jako anatomie čichu a chuti, čichové poruchy čí léčba ztráty čichu. Registrace je možná do 20. září a více informací lze najít na stránkách konference.


 

ISE2015

Od 17. do 22. června se v Erice (Sicílie) konal 34th workshop of the International School of Ethology s názvem Adapted Mind, Adapted Body: The Evolution of Human Behavior and its Neuroedocrine Regulation, v jejímž rámci přispěli svými přednáškami například Coren Apicella, Justin Carré, Leda Cosmides, Steven Gangestad, Martie Haselton, Ben Jones, Pranjal Mehta, David Puts, James Roney či Alicia Salvador. Několik příspěvků zde prezentovali i naši zástupci, jejichž práci si můžete prohlédnout po rozkliknutí tohoto příspěvku.

Jitka Fialová: The effect of winning and losing on testosterone and cortisol levels in MMA fighters

Vít Třebický: Focal length influences facial Width-to-Height Ratio

Tereza Zikánová: It is not important to win, but to take part... What?!

Číst dál...

Ula přenáška web

Nedávno nás v Praze navštívila kolegyně z Krakowa Urszula M. Marcinkowska se zajímavou přednáškou o sexuálním imprintingu Human sexual selection - do we like what we know? Sexual imprinting and other mechanisms governing sexual attraction. Více si o ní můžete přečíst ZDE.


Článek The Spandrels of Santa Barbara web

Poměrně čerstvou novinkou je článek, který vyšel v Behavioral Ecology s názvem "The spandrels of Santa Barbara? A new perspective on the peri-ovulation paradigm" a jehož autory jsou Jan Havlíček, Kelly D. Cobey, Louise Barrett, Katerina Klapilova a S. Craig Roberts. Článek se zabývá změnami žen v průběhu menstruačního cyklu i změnami jejich preferencí a argumentuje, že ačkoliv jsou tyto změny běžně vysvětlovány jako adaptace, ve skutečnosti se může jednat jen o vedlejší produkty.
K článku již vyšel komentář od Alana Dixona (Human sexuality and the menstrual cycle: comment on Havlíček et al.) i komentář od kolegů ze Švýcarska: Janek S. Lombaier, Wilhelm K. Klatt, Vanda Lory, Fabian Probst: The many sides of the periovulational coin: comment on Havliček et al.
Další komentáře k článku budou brzy následovat.


ISHE Bulletin

Nenechte si ujít nový Human Ethology Bulletin, ve kterém si můžete přečíst, jak tanec souvisí s tím, jak lákavým partnerem budete nebo jak sociosexualita a to, jestli jste ve vztahu, souvisí s preferencemi tvářové symetrie. Zároveň zde najdete i recenze na knihy The Masters of the Planet: The Search For Our Human Origins a Evolutionary Perspectives on Human Sexual Psychology and Behavior.


Standa Lhota Aktuálně

Pěkný rozhovor s primatologem Stanislavem Lhotou o jeho práci na Borneu a ochraně tamní přírody.


ISHE

Společnost The International Society for Human Ethology (ISHE) spustila novou verzi svých webových stránek. Můžete si je tak nyní prohlédnout a zároveň si i přečíst nejaktuálnější informace o budoucí konferenci ISHE 2016, která se bude konat na University of Stirling.


Článek Human perception of fighting ability web

Nový článek "Human perception of fighting ability: facial cues predict winners and losers in mixed martial arts fights" vyšel v časopise Behavioral Ecology. Výsledky výzkumu ukazují, že hodnotitelé jsou schopni ze dvojice mužských obličejů správně vybírat vítěze souboje v populárním MMA (Mixed Martial Arts). Zároveň vítězové jsou hodnoceni jako maskulinnější, silnější a agresivnější, než ti, kteří prohráli. Vítězové jsou také ženami hodnoceni jako atraktivnější.
Autory článku jsou Anthony C. Little, Vít Třebický, Jan Havlíček, S. Craig Roberts a Karel Kleisner a přečíst si ho můžete ZDE.


 

Souvislost tělesného pohybu a osobnosti1

Zapojte se do výzkumu, jehož cílem je zjistit, zda lidé dokáží pouze z toho, jak se druzí pohybují, rozpoznat jejich osobnostní rysy.

Pomocí technologie motion capture bylo natočeno 21 žen při tanci a chůzi. Jejich pohyb byl převeden na univerzální animovanou postavu - tím se docílilo toho, že všechny ženy vypadají na záznamu stejně a odlišují se pouze tím, jak se pohybují. Účastnice výzkumu zároveň vyplnily osobnostní dotazníky, díky nimž se určily jejich povahové rysy (například extraverze, svědomitost, sebevědomí apod.) Vaším úkolem bude zaznamenané animace shlédnout a zkusit pouze na základě tělesného pohybu odhadnout, jakou mají ženy na záznamu osobnost.

Vyplňování dotazníku by Vám mělo zabrat asi 25 minut.


Konference ISCE 2015

Od 29. června do 3. července se bude ve Stockholmu konat konference společnosti International Society of Chemical Ecology. Program bude bohatý a již nyní si ho můžete prohlédnout na stránkách konference.


PTNCE 2015

Do 15. června trvá možnost podávat abstrakty na konferenci společnosti The Polish Society for Human and Evolution Studies, která se bude konat od 21. do 23. září v Poznani. Včasná registrace pak probíhá do 1. července. Více informací na oficiálních stránkách.


 

Ideální vs. aktuální partner

Přinášíme vám předběžné výsledky výzkumu s názvem "Ideální vs. aktuální partner: studie o počátcích vztahů vzniklých na speed-datingu". V předchozích výzkumech se ukázalo, že zatímco muži i ženy za ideálního partnera považují osobu s podobnými vlastnostmi, jako jsou jejich vlastní, partnera si mají tendenci vybírat podle jiných kritérií. Muži tak například mnohem více dají na fyzický vzhled žen a ženy naopak sledují u mužů celkovou „vhodnost" pro partnerství. Na druhou stranu, pokud je hodnocení ideálního a aktuálního partnera podobné, je to často spojeno s vyšší mírou spokojenosti ve vztahu. Většina studií zkoumala rozdíl mezi preferencemi a reálným výběrem partnera zpětně, tj. na základě výpovědí osob v partnerském vztahu, což může významně ovlivnit celkové hodnocení ideálního partnera, například tím, nakolik jsou v současném vztahu spokojení. Proto jsme se rozhodli provést studii zaměřenou na sledování osob ještě předtím, než se s někým seznámily a dále pak v průběhu prvního půl roku od jejich seznámení. K tomu nám pomohla moderní metoda seznamování zvaná speed-dating.

Číst dál...

 

ISHE2015 účast

Část naší skupiny se zúčastnila konference International Society for Human Ethology, která se konala od 13. do 16. května v Aténách. Program najdete pod následujícím odkazem. Po rozkliknutí příspěvku si můžete prohlédnout jednotlivé prezentace.

Jan Havlíček: Olfactory processing and odor specificity: a meta-analysis of menstrual cycle variation in olfactory sensitivity
Devin Johnson: Parental relationship quality predicts mate preference in somatotypes for heterosexual women not homosexual men
Radka Kučerová: Discrepancy between the image of ideal and actual partner
Jitka Lindová: Satisfaction in romantic relationship is associated with nonverbal similarity between partners
Denisa Průšová: Domineering strategies in romantic partners: as self-reported statements in interview
S. Craig Roberts: Promoting your research
Zuzana Štěrbová: Actual and preferred homogamy among different-sex and same-sex male couples: A cross-cultural study
Vít Třebický a Jitka Fialová: The art of scientific photography: How to take photographs for research purposes
Petr Tureček: Null effect of birth order on relationship satisfaction

Číst dál...

 

HBES2015 web

Již za dva dny začíná 27. konference společnosti Human Behavior and Evolution Society, která se tentokrát koná v Missouri od 27. do 30. května. 

Více informací o celé konferenci najdete na jejích oficiálních stránkách, stejně jako celý program v PDF.


 

Decoding of baby calls

Právě vyšel v PLOS ONE nový článek Decoding of Baby Calls: Can Adult Humans Identify the Eliciting Situation from Emotional Vocalizations of Preverbal Infants?, jehož autory jsou Jitka Lindová, Marek Špinka a Lenka Martinec Nováková. Výsledky výzkumu ukázaly, že dospělí lidé jsou podle preverbální vokalizace miminek schopni poměrně přesně určovat, zda se nacházejí v pozitivním nebo negativním kontextu. Jsou však méně přesní v rozpoznávání specifické situace, v čemž jimž jsou nejspíše běžně nápomocná vodítka z dalších modalit.

Článek si můžete přečíst ZDE.


 

Biolog čtvrtkyDSC 0215 upr

Srdečně Vás zveme na poslední Biologický čtvrtek letošního letního semestru. Jakub Žárský si připraví přednášku na téma Stavebnice živého - Proč jsou v ekologii důležité poměry živin. Budeme se na Vás těšit 30. 4., jako vždy ve Viničné 7 v posluchárně fotochemie od 17:15.


Shlédnout též můžete minulý Biologický čtvrtek. Tomáš Grim: Killing them softly - Biologie a mytologie kukačky.

https://youtu.be/7r92rbJZD3E
https://youtu.be/AvXajbf77Fo


 

IForum KláraB

Článek o výzkumu Kláry Bártové, která se zabývá tím, jak vzájemná podobnost homosexuálních párů ovlivňuje spokojenost páru a standardizací dotazníku zaměřeného na individuální variabilitu v psychofyziologických sexuálních reakcích.


 

Biolog čtvrtkyDSC 0215 upr

Milí příznivci, příště, 23. 4., se můžeme těšit na přednášku Tomáše Grima s názvem Killing them softly - Biologie a mytologie kukačky. Na všechny zájemce se budeme těšit jako vždy ve Viničné 7 v posluchárně fotochemie od 17:15.


Na YouTube je přístupný poslední Biologický čtvrtek. Petr Telenský: Je to jinak, pane Amyloid! - O jídle, Alzheimerově chorobě a příliš velkém mozku.

https://youtu.be/ZnliPTzErcA
https://youtu.be/EkEQ_QMkPRk


 

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me