Univerzitní výzkumná centra

 • UNCE 204004/2012 - Příroda a kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě

 

gacr-logo

 

 

 

 

 • GAČR 17-14534S - The effect of olfactory stimulation on affective valence of dreams and affective state upon waking
 • GAČR 16-03899S - Percepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických konfrontací
 • GAČR 14-02290S - Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí
 • GAČR P407/10/1303 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty
 • GAČR 13-16959P - Possible influence of relationship hierarchy on the level of homogamy in same-sex relationships and mate preferences
 • GAČR 406/09/0647 - Možná spojitost mezi zdravotním stavem, fyzickou kondicí a atraktivitou v mezikulturní perspektivě
 • GAČR 406/07/0705 - Adekvátnost přisuzování osobnostních charakteristik na základě hodnocení 2D a 3D zobrazení obličeje hodnoceného jedince
 • GAČR 406/06/P377 - Změny atraktivity, sexuálního chování a žárlivosti v průběhu menstruačního cyklu

 

uk logo bw

Grantová agentura

Univerzity Karlovy

 

 

 • GAUK 156416 - Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu
 • GAUK 918214 - Vliv tělesného pachu spojeného s kompeticí na sociální percepci a kognici
 • GAUK 1234214 - Vztah synestézie a sociálně-kognitivních schopností
 • GAUK 1214314 - Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu
 • GAUK 1510214 - Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje
 • GAUK 1228413 - Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení
 • GAUK 1164213 - Souvislost vzájemné podobnosti homosexuálních partnerů s jejich spokojeností v partnerství
 • GAUK 695512 - Vztah percepce mužského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci muže proti muži
 • GAUK 6010/2010 - Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílů v čichu u dětí a sociální důsledky kongenitální anosmie
 • GAUK 57010/2010 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty
 • GAUK 55108/2008 - Působení tělesné vůně těhotných žen a čerstvých matek na jejich sociální okolí
 • GAUK 2203/2007 - Osobnostní a další charakteristiky lidí, kteří mají sklon hodnotit druhé lidi podle jejich atraktivity
 • GAUK366/2006 - Dva typy mužské homosexuality
 • GAUK392/2005 - Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu
 • GAUK 393/2005 - Vnější faktory ovlivňující subjektivně vnímaný pachový podpis člověka
 • GAUK 509/2004 - Přisuzování osobnostních vlastností podle vzhledu obličeje: korelace s výsledky osobnostního testu hodnoceného jedince
 • GAUK 323/2002 - Podobnosti ve vnímání olfaktorické atraktivity mezi etnickými skupinami

 

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me