Odborné publikace

Klapilová, K. (2005): Faktory ovlivňující intenzitu mužské žárlivosti a taktiky mate-retention. Magisterská práce, 140 str. (Katedra antropologie a genetiky, Univerzita Karlova, Praha).

Klapilová, K., Husárová, B., Havlíček, J., Kuběna, A., Weiss, P. (2006): Factors influencing men’s jealousy and mate–retention behavior. Sexuologies: European Journal of Sexual Health, 15, 2006/Supplement 1, p 61. ISSN 1158-1360. (SJR 0.036)

Husárová, B., Klapilová, K., Havlíček, J., Kuběna, A. (2006): How to measure jealousy – introducing a new projective method. Sexuologies: European Journal of Sexual Health, 15, 2006/Supplement 1, p 40. ISSN 1158-1360. (SJR 0.036)

Klapilová, K., Weiss, P. (2009): Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích, Sexuológia, 9/2. ISSN 1335-8820.

Havlicek, J., Husarova, B., Rezacova, V. & Klapilova, K. (2011):Correlates of Extra-Dyadic Sex in Czech Heterosexual Couples:Does Sexual Behavior of Parents Matter?. Archives of Sexual Behavior. 40/6, p 1153-1163. (IF 3.66).

Mužík, V., Stella, M., Klapilová, K. (2011): Evoluce a morálka. Kapitola v odborné knize: Etické otázky v Psychologii (Ed. P. Weiss). Portál. Praha. p 95 – 111.

Klapilová, K. (2011): Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu: evolučně psychologický přístup. Disertační práce. 251 p.(1. Lékařská fakulta. Univerzita Karlova, Praha).

Klapilová, K. (2011): Vliv hormonální antikoncepce na ženské sexuální chování a partnerský výběr: evoluční perspektiva. Sborník referátů z XXIII. Bohnických sexuologických dnů. p 65 - 71. CERM. Brno.

Roberts,S.C., Klapilová, K., Little, A.C., Burriss, R.P., Jones, B.C., DeBruine, L.M., Petrie, M. & Havlicek, J. (2012): Relationship satisfaction and outcome in women who meet their partner while using oral contraception. Proceedings of the Royal Society of London B. 279,

1430-1436.10.1098/rspb.2011.1647. (IF 5.064).

Klapilová, K., Konečná, M., Weiss, P. & Havlíček, J. (2012):Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: review. Česká a slovenská psychiatrie 107/6. p 343-350. ISSN 1212-0383

Lindová, J., Průšová, D., & Klapilová, K. (2012). Nonverbal behavior contrasts the respectful, coercive, affectionate, and ignoring domineering strategies. Anthropologie L (1): 111-125.

Binter, J., Leongómez, J.D., Moyano, N., Valentova, J., Jouza, L. & Klapilova, K. (2012). Sex differences in the incidence of sexual fantasies focused on evolutionary relevant objects. Anthropologie 11/2012; 50(1):83-93.

Roberts,S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013): An Evolutionary Approach Offers a Fresh Perspective on the Relationship Between Oral Contraception and Sexual Desire. Archives of Sexual Behavior; DOI:10.1007/s10508-013-0126-9. (IF 3.53)

Brody, S., Klapilova, K., Krejcova, L. (2013): More Frequent Vaginal Orgasm Is Associated with Experiencing Greater Excitement from Deep Vaginal Stimulation. Journal of Sexual Medicine 4. DOI:10.1111/jsm.1215. (IF 3.55)

Roberts,S.C., Cobey, K.D., Klapilová, K. & Havlicek, J. (2013, accepted for December): Oral Contraceptives and Sexual Desire: Replies to Graham and Bancroft (2013) and Puts and Pope. Archives of Sexual Behavior. (IF 3.53)

Leongómez, J.D., Binter, J., Kubicová, L., Stolařová, P., Klapilová, K., Havlíček, J. & Roberts,S.C. (v recenzi): Paralinguistic modulation during courtship across language families. Manuscript v recenzním řízení časopisu Psychological Science (červen 2013).

Klapilova, K., Cobey, K.D., Wells, T., Roberts, S.C., Weiss, P. & Havlíček, J.(v recenzi): Current Hormonal Contraceptive Use Predicts Female Extra-pair and Dyadic Sexual Behavior: Evidence Based on Czech National Survey Data. Manuscript v recenzním řízení v Evolutionary psychology (září 2013).

Klapilová, K., Konečná, M., Weiss, P. & Havlíček, J.(v recenzi):Ženská sexualita v průběhu menstruačního cyklu. Manuscript podán do Sexuológie (podání 30.9.2013).

Roberts,S.C., Little, A.C., Burriss, R.P., Cobey, C.D., Klapilová, K., Havliček, J., Jones, B.C., DeBruine, L.M. & Petrie, M. (podáno). Partner choice, relationship satisfaction and oral contraception: testing the congruency hypothesis. Manuscript podán do Psychological Science (říjen 2013).

 

Populární publikace:

Klapilová, K., Havlíček, J.(2003): Recenze knihy J. Diamonda Proč máme rádi sex? Vesmír 82/9. ISSN 0042-4544.

Klapilová, K., Havlíček, J. (2007): Je ideální partner skutečně to co chceme? Překvapení reálného výběru. Vesmír 86, 761-2. ISSN 0042-4544.

Klapilová, K. (2007): Existuje láska bez žárlivosti? Psychologie dnes 11, 12-18. ISSN 1212-9607.

Klapilová, K., Havlíček, J. (2009): Pilulka mění názor žen na mužskou přitažlivost. Psychologie dnes, 6. ISSN 1212-9607.

Klapilová, K. (2012): Sexuologie - vše v jednom pro ty, kdo chtějí být (titulovanými) odborníky na sex: recenze knihy Sexuologie (ed. P. Weiss, 2010). Psychologie dnes 1, ISSN 1212-9607.

Kočvarová, B., Bártová, K., Klapilová, K (2013): Nevěru vidí muži jinak než ženy. Psychologie dnes, 9. ISSN 1212-9607.

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me