jan-havlicekdoc. Jan Havlíček, Ph.D

 Publikace Výuka Studenti Kontakt

Katedra zoologie, PřF UK. Zabývám se především rolí čichu v sociálních interakcích. Naše výzkumná skupina studuje jakým způsobem environmentální (strava), kontextuální (emoce), genetické (MHC) a kulturní (parfémy) faktory ovlivňují tělesný pach a jeho vnímání. Teoreticky vycházíme z teorie evoluce signálů, pohlavního výběru a teorie podvojné dědičnosti. Dále se zabývám vlivem vývojových faktorů na vnímání fyzické atraktivity a partnerské vztahy, percepcí tváří a interakcí biologické a kulturní evoluce.

Vystudoval jsem biologii (Bc.) a antropologii (Mgr.) na PřF UK. V rámci své disertační práce, kterou jsem obhájil r. 2004 na stejné fakultě, jsem se zabýval lidskou chemickou komunikací. V roce 2010 jsem byl jmenován docentem v oboru antropologie. V letech 2001-2013 jsem pracoval na Fakultě humanitních studií, kde jsem založil výzkumnou skupinu etologie člověka a v rámci magisterského oboru obecná antropologie vedl specializaci etologie člověka. Od roku 2013 pracuji na katedře zoologie, oddělení etologie.

V letech 2006-9 jsem byl předsedou České a Slovenské etologické společnosti. V roce 2013 jsem byl zvolen do výboru (outreach officer) odborné společnosti European Human Behaviour and Evolution Association. V současnosti jsem hlavním řešitelem Univezitního výzkumného centra „Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě".

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me