klapilova katerinaMgr. Kateřina Klapilová, Ph.D

Publikace Výuka Kontakt

Společenskovědní modul, FHS UK

Dlouhodobě se zabývá výzkumem ženské sexuality, žárlivosti a nevěry v evolučním kontextu. V minulosti se věnovala zkoumání vlivu užívání hormonální antikoncepce a hormonálních fluktuací v průběhu menstruačního cyklu na výběr partnera a stabilitu partnerských dvojic, dále výzkumem vrozené a naučené složky sexuálních fantazií u mužů a žen souvislosti sexuálního naladění žen a jejich neverbálním projevem. V současnosti se věnuje především vývoji podnětových sad stimulů pro psychofyziologická měření sexuálního vzrušení žen a dlouhodobému výzkumu dynamiky partnerských dvojic.

 

Vzdělání:  

1993 - 2000 Gymnázium Uherské Hradiště;

2000-2005 magisterské studium biologie na Přírodovědecké Fakultě University Karlovy, Praha (katedra antropologie a genetiky);

2005-2008 bakalářské studium psychologie na FF UP (studium neukončeno);

2005-2011 postgraduální studium lékařské psychologie a psychopatologie, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy; (Disertační práce: The influence of oral contraceptives on mate-choice and sexual behavior of couples; Státní zkouška: 2.9.2008; Obhajoba disertace: 21.6.2011.; Školitel: Prof. Petr Weiss, PhD.)

 

Zaměstnání:

 Od roku 2008-dosud: Vysokoškolský pedagogický pracovník Společenskovědního modulu, Fakulta Humanitních Studií, Univerzita Karlova, Praha (1 úvazek).

V roce 2010/11 0.1 úvazku na Biologické fakultě, Jihočeská universita, České Budějovice. 

Od roku 2012-dosud: Výzkumný pracovník FHS UK (0.5 úvazku)

 Od roku 2012–dosud: Člen universitního centra excelence UNCE 204004: Příroda a kultura – interakce biologické a kulturní evoluce v mezioborové perspektivě http://web.natur.cuni.cz/filosof/unce/index.php/cz/

 

Stáže a studijní pobyty:

18. – 23.11 2003 Department of Psychology; University of Newcastle

1.10.2007 - 28.2.2008 Institute of Psychology, Humboldt University, Berlin

9-17.12.2010; 29.1.-23.2. 2012; 22.11 – 17.12. 2013 Department of Psychology, University of Stirling, UK

 

Granty:

 Od roku 2005-2007: Spoluřešitel ve výzkumu “Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu”. GAUK A PP 392.

 Studentská cena Z.Veselovského a grant CSETS 2006 za projekt “Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu menstruačního cyklu ženy”.

Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu. Specifický výzkum FHS UK 2009. Hlavní řešitel.

 The influence of hormonal contraception on female sexual behaviour. Specifický výzkum FHS UK 2009. Hlavní řešitel.

The influence of hormonal contraception on female sexual psychology, reproductive succes and children health. Výzkumný záměr FHS UK 2010. Hlavní řešitel.

 Neverbální signalizace a její vnímání v kontextu partnerského výběru. Dotace pro vědu FHS UK 2011.

V roce 2011 získán 3 letý postdoktorandský grant GAČR (2012-2014) na projekt: Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic.

 

Popularizační činnost

Účast v TV pořadech Planeta věda a Partnerské vztahy aneb Návod na přežití, publikace v časopisu Vesmír a Psychologie dnes, spolupráce s Českým rozhlasem Leonardo, od roku 2012 člen vědecké rady dokumentárního projektu Člověk z pohledu vědy, aj.

Zvaná odborná diskuse v rámci akce Měsíc v nás – otevřený dialog o menstruaci 19-20.10 2010.


 

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me