Výuka probíhající na Přírodovědecké fakultě UK

  1. Etologie člověka (Jan Havlíček a kol.) - Externí odkaz do IS
  2. Lidská sexualita (Jan Havlíček) - Externí odkaz do IS
  3. Seminář z etologie člověka (Jan Havlíček) - Externí odkaz do IS
  4. Terénní praktikum z etologie člověka (Jan Havlíček) - Externí odkaz do IS

 

Výuka probíhající na Fakultě humanitních studií UK

Magisterský program - Katedra obecné antropologie, FHS UK

Bakalářský program - Společenskovědní modul, FHS UK

PrF UK logo

fhs logo

Přihlásit se

Login to your account

Username
Password *
Remember Me