Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Novinky
O nás
Členové
Semináře
Výuka
Výzkum
Knihovny
Fond E. Rádla
Galerie
Odkazy
Kontakty
logo_amfibios

Katedra filosofie a dějin přírodních věd

 

Konference Canguilhem a myšlení živého

Praha, Akademické centrum AV ČR, 24. - 25. listopadu

 

Ústav filosofie a religionistiky a Archiv Jana Patočky, Filosofický ústav AV ČR si vás dovolují pozvat na konferenci s mezinárodní účastí, jejímž tématem bude myšlení Georgese Canguilhema a jeho místo ve francouzské filosofii 20. století.
Hlavním předmětem příspěvků bude Canguilhemovo pojetí normativity života, a koncepce normálního a abnormálního. Stejně tak jsou vítané příspěvky zabývající se metodologií přírodních věd s důrazem na poznání živého organismu, které se podle Canguilhema musí zásadně lišit od poznání neživých těles, čímž se odkrývá složitý vztah Canguilhema k vitalistické tradici. Neméně důležitý je Canguilhemův přínos pro filosofii a vědu, a to především jeho význam pro medicínu, biologii, ale i historickou epistemologii.


Organizátoři:
Lucie Šarkadyová, Filozofická fakulta, Karlova univerzita
Ondřej Švec, Archiv Jana Patočky, Filosofický ústav AV ČR
Martin Haloun, Filozofická fakulta, Karlova univerzita

 

Program naleznete zde