Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Novinky
O nás
Členové
Semináře
Výuka
Výzkum
Knihovny
Fond E. Rádla
Galerie
Odkazy
Kontakty
logo_amfibios

Katedra filosofie a dějin přírodních věd

 

Sbírkový a dokumentační fond Emanuela Rádla
Sbírka uchovaná Josefem Navrátilem a uložená na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze
 

Sbírkový a dokumentační fond Emanuela Rádla o rozsahu 28 archivních kartonů představuje soubor materiálů uchovaných dr. Josefem Navrátilem (1904-1980). Z větší části (kartony č. 1-18) sbírka zahrnuje publikace, korespondenci, rukopisy a další osobní pracovní materiály z pozůstalosti Emanuela Rádla (1873-1942) a strojopisy s rejstříky hlavních Rádlových publikací, připravovaných J. Navrátilem pro nová vydání po roce 1945. Menší část sbírky (kartony č. 19-28) pak zahrnuje další publikace a materiály J. Navrátila, související s jeho redaktorskou činností v nakladatelství Čin po roce 1945, činností v Masarykově společnosti v letech 1946-49 a dalšími odbornými či veřejnými aktivitami od roku 1936 do let šedesátých.
Sbírka byla převzata dne 12. 10. 2002 od dědiců Josefa Navrátila a jako nedílný celek je uložena na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze na základě třístranné smlouvy mezi dědici dr. Josefa Navrátila, dědici prof. Emanuela Rádla a Přírodovědeckou fakultou UK. Sbírka je po základním roztřídění a uspořádání postupně podrobně dokumentována a je zpřístupněna k badatelským účelům i pro širší odbornou veřejnost.
Součástí Sbírkového a dokumentačního fondu je rovněž postupně doplňovaná Knihovna prací E. Rádla a příslušné sekundární literatury. Tato knihovna soustřeďuje Rádlovy publikace z fondů knihoven Katedry filosofie a dějin přírodních věd a Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK, doplňované publikacemi ze sbírky uchované J. Navrátilem a kopiemi dalších publikací z fondů jiných knihoven. Primárním cílem je soustředění všech biologických prací E. Rádla, které jsou na rozdíl od jeho prací pozdějších méně známé a hůře dostupné, a dále shromažďování souvisejících prací sekundárních, resp. další doplňování fondu o dokumenty, materiály a publikace vztahující se nejen k osobě E. Rádla jako zakladatele pracoviště, na kterém je fond uložen, ale též k dějinám pracoviště, osobám na něm v minulosti působícím, popř. i k dějinám Přírodovědecké fakulty UK v Praze jako takové.


OBSAH

Úvod-Kdo byl Josef Navrátil
Fond – jeho původ, obsah a způsob uspořádání
Význam sbírky a další prameny

Inventář podle jednotlivých kartonů
I. Základní přehled
II. Podrobný soupis


Inventář systematický
I. Korespondence
II. Vědecká, odborná a literární činnost ER
III. Veřejná činnost (různé dokumenty)
IV. Ilustrační materiál o ER – vydané recenze, referáty, články atd.
V. Písemnosti cizí provenience
VI. Josef NavrátilKontakt
Sbírkový a dokumentační fond Emanuela Rádla
Katedra filosofie a dějin přírodních věd
Přírodovědecká fakulta UK
Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2
Tel.: +420 221 951 921
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Hermann

Možnost prezenčního studia PO-ČT 9.00-17.00 po předchozí dohodě


pdf_small PDF verze inventáře


Grantová podpora
Sbírka byla založena a uspořádána v letech 2002-2004 díky podpoře Grantové agentury České republiky v rámci grantu č. 401/02/0636.

V roce 2005 probíhaly další práce při správě, dalším uspořádávání a doplňování archivu a knihovny díky podpoře Grantové agentury České republiky v rámci grantu č. 401/03/H155.

V roce 2006 byl sbírkový a dokumentační fond dále spravován, inventarizován a rozšiřován v rámci řešení výzkumného záměru CTS, identifikační kód MSM0021620845.