Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Novinky
O nás
Členové
Semináře
Výuka
Výzkum
Knihovny
Fond E. Rádla
Galerie
Odkazy
Kontakty
logo_amfibios

Katedra filosofie a dějin přírodních věd

 

O nás
Několik slov o katedře

Studium přírodních věd se uskutečňovalo na Karlově univerzitě po celá staletí na Filosofické fakultě (již zde nalézáme příbuznost obou věd), teprve v roce 1920 vznikla jako pátá fakulta University Karlovy fakulta Přírodovědecká. Její náplní byla a stále je příprava mladých odborníků v chemických, biologických, geologických a geografických oborech. Starší historie katedry sahá do dob těsně po konci první světové války. V této době byl biologem, historikem vědy a filosofem Emanuelem Rádlem založen "filosofický seminář" jako součást mladé Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1950 však byla katedra z politických důvodů zrušena. Obnovení činnosti katedry v roce 1958 však nevydrželo dlouho; v přelomovém roce 1968 byla katedra znovu zrušena a zaměstnanci propuštěni nebo "převedeni" na jiná pracoviště.

Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK byla založena 1. října 1990, tedy brzy po "sametové" revoluci v roce 1989. Katedra vznikla podle návrhu prof. Zdeňka Neubauera postupně během jara a léta 1990 jako součást tehdejšího rektorátního Institutu základů vzdělanosti, který měl své pobočky na většině fakult. Novodobá historie katedry tedy běží od roku 1990, kdy bylo toto pracoviště, prakticky jediné z celé řady "sesterských" kateder na ostatních fakultách, v plném rozsahu i původní intenci obnoveno, zejména proto, že svou myšlenkovou orientací bezprostředně navazuje na zaměření fakulty.

Katedra filosofie a dějin přírodních věd poskytuje hlavně výuku veškerých povinných i nepovinných filosofických předmětů magisterského studia přírodovědných oborů; součástí studijních programů katedry je

Aktuální seznamy členů katedry včetně jejich pedagogické a výzkumné činnosti jsou uvedeny v příslušných oddílech webových stránek.

 

Péče o historii fakulty a co pro ní udělat

 

 

 

Kdo jsme a kam směřujeme

 

Stručně o tom, co u nás na katedře děláme - témata jednotlivců (profesní profily členů katedry najdete ZDE) a skupin pracujících pod záštitou Katedry filosofie a dějin přírodních věd (bude postupně doplňováno)

 

 

Ultrafialová skupina – Eko-morfologie UV-reflektantních vzorů na křídlech motýlů

 

Karel Kleisner, David Stella, Pavel Pecháček

 

Na Zemi dopadá světlo o různých vlnových délkách a lidský zrak je citlivý jen k malé části z nich. Takové délky nazýváme viditelným světlem (cca 400 – 750 nm). Zrak mnohých živočichů však tyto hranice překračuje, ať už směrem k delším vlnovým délkám (infračervené světlo), či těm kratším (ultrafialové světlo). A právě význam ultrafialového záření v komunikaci živočichů je předmětem našeho studia. Zásadní je nejen citlivost mnohých živočichů k ultrafialovému světlu, nýbrž také fakt, že někteří z nich nesou na svém těle kresby viditelné právě (a pouze) v ultrafialovém světle. Mezi takové organismy patří například motýli, jejichž studiu se v současné době věnujeme. Středobodem našeho zájmu jsou povrchové struktury na křídlech motýlů, které reflektují ultrafialové záření. Ty jsou mezi motýly poměrně rozšířené, obzvláště v čeledi Pieridae. Našimi základními modelovými druhy jsou Gonepteryx rhamni a Pieris napi. Ale začínáme soustředit i na další zástupce zmíněné skupiny (např. rod Colias skupin dalších. Metodika naší práce spočívá ve fotografování vypreparovaných muzejních exemplářů pomocí fotoaparátu citlivého k ultrafialovým vlnovým délkám a jejich následnému podrobení statistické analýze tvarové variability (geometrická morfometrika) a analýze intenzity UV reflektance s využitím metody vyvinuté Davidem Stellou.

 

 

Chcete vědět víc? (aktuální i dokončené projekty, nabídka pro studenty)