Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Novinky
O nás
Členové
Semináře
Výuka
Výzkum
Knihovny
Fond E. Rádla
Galerie
Odkazy
Kontakty
logo_amfibios

Katedra filosofie a dějin přírodních věd

 

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.

Adresa pracoviště: Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2
Telefon: 221 951 922
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Konzultační hodiny: pátek 13.30 - 14.00

* 30. 5. 1942 Brno

 

 neubauerPo absolvování Ecole International de Geneve a po maturitě na gymnáziu v Praze (1960) studoval na PřF (1960-65 mikrobiologii, chemii, biologii) a na FF (1965-71); RNDr. 1970, PhDr. 1971. Pracoval v Mikrobiologickém ústavu ČSAV (1965-66), PřF UK (vědecká aspirantura 1966-67), Laboratoire Internazionale di Genetica e Biofisica v Neapoli (1967-70), PřF UK (1970-80; zde spoluzakládal filozofickou skupinu "Platonská akademie"), jako programátor v ČKD (1982-90). Od r. 1990 působí na katedře filozofie přírodních věd PřF UK; 1991 docent, 1992 profesor obecné biologie. Přednáší na PřF UK a FF UK filozofické a epistemologické problémy přírodních věd, základy biologického myšlení, problémy teorie a evoluce ad. - Jeho otec Zdeněk N. (1901-56) byl profesorem správní vědy a správního práva na MU a UK. Věnoval se rovněž právní filozofii; k problematice, jíž se zabývala brněnská normativní právní škola, přispěl např. studiemi Problém vůle v poznávání normativním a teleologickém (Sb. prací k 50. narozeninám K. Engliše, 1930) a Weyrova teorie práva (Časopis pro právo a státní vědu, 1937). Knižně vydal např. Státověda a teorie politiky (1929), Ústava moderní demokracie (1930), Ústavní listina ČSR (1931), Pojem státního území (1932).

V průběhu své činnosti v Ústavu genetiky a biofyziky v Neapoli dosáhl v biologii priority několika nových poznatků v oblasti regulátorových genů a řízených dědičných změn na úrovni genové aktivity, struktury genetické informace a morfogeneze bakteriálních kolonií. Pro své nekonformní odborné i politické postoje opustil v r. 1982 PřF UK a věnoval se převážně filozofii (účast na soukromých přednáškách prof. Patočky, studium teologie, religionistiky a uměnovědy, vědecko-filozofické přednášky pod krycím názvem Kybernetické problémy přírodovědy). Jeho práce týkající se vědy a kultury, mysli a těla, vědomí a nevědomí, religionistiky, hermeneutiky a hlubinné psychologie vycházely v samizdatu. Zabývá se filozofickými problémy biologie a fyziky, zejména prostorem možností a uskutečňování, epistemologickým významem tvaru a rolí mýtických motivů v poznání.

 

Bibliografie:

Deus et natura, SI 1980; Kybernetické problémy přírodovědy, SI 1984; Střetnutí paradigmat v současné biologii, SI 1985; Bytí a subjektivita - ricoeurovské eseje, SI 1986; Implikátní a explikátní řád živé skutečnosti (s J. Fialou), 1986; Cesta za smyslem bytí a poznání, SI 1988 (sb. přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy); Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky, 1990, 2. vyd. 1992; Faustova tajemná milenka, 1991; Nový Areopág, 1992; Přímluvce postmoderny, 1994.

 

Sborníky:

O povaze bytí, Cesta za smyslem bytí a poznání, 1988; K subjektivitě bytí a fenomenologii živé skutečnosti aneb Manifest Teoretické Biologie, Pamětní spis k životním a pracovním jubileím prof. PhDr. Radima Palouše, Dr.h.c., 1995.

 

Články v časopisech:

Chiliasmus a eschatologie aneb partnerství s přírodou, FČ 1991; O původu tvarů, Fenix "vědeckého kreacionismu" (s L. Bělkou), Estetika v biochemii, Stará a nová aliance neboli Bible, Linne a Darwin, Redukcionismus v chemii, Vesmír (V) 1991; Mythus. Kosmologická stať, Prostor (P) 1991; Vyprávění o svatém Grálu, Nezávislá úvaha o symbolice nového schizmatu, Souvislosti (S), 1991; Pád totality a konec vědeckéhosvětonázoru, Marxismus, Přítomnost (Př) 1991; Rádl redivivus (kol. autorů), Př 1992; Věda, spiritualita a globální krize vstříc světu s budoucností (s M. Svobodovou), Holografický model mozku (s K. H. Pribramem), Dogma a karma, Gemma (G) 1992; Kreacionismus jako karikatura vědy (s L. Bělkou), Gaia - návrat bohyně, Viry a viry, V 1992; Vstříc světu s budoucností (s P. Holubem, J. Praskem), Respekt (R) 1992; Změny paradigmatu, P 1992; Pluralita, svoboda a demokracie z hlediska ontologie stvoření, P 1993; Noční rozhovor s Nikodémem, Holo, eko, trans - předpony nového věku, S 1993; Popperovské medailonky, V 1993; Pocta L. Klímovi (s J. Chuchmou), R 1993; Lejzr a smrt (s S. Komárkem), Tvar 1993; Postmoderna jako renesance, Když se mění paradigma, Kritický sborník (KS) 1993; Myslet tvar, Věda 20. století a nový obraz světa (kol. autorů), P 1994; Duše Čech (s M. Svobodovou), Chvála bláznovství, G 1994; Nebe a země, věda a mýtus, S 1994; Nedorozumění v Třešti, V 1994; ©tít (s M. Jůzou, E. Jůzovou), S 1995; O náhodě a spontaneitě, V 1995; Vhled a vzhled neboli O intuici, KS 1995; Křesťanský mýtus? KřR 1995. Předmluvy: Pojednání o Kameni mudrců, in M. Kushi: Kámen filosofů. Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy, 1997.