up
Department seminar 28/4/17

Department seminar 28/4/17

24.April 2017

21.4.14:00 (P26 V7)

Karel Stibral

Estetické ocenění rané industriální krajiny a průmyslu 

April 2017

April 2017

Contact

Department of Philosophy and History of Sciences
Viničná 7, Praha 2, 128 44
Czech Republic

filosof@natur.cuni.cz
+ 420 221 951 921


Department seminars

03.April 2017

Comlpete schedule of Department seminars is available in section Seminars


Department seminar 7/4/17

04.April 2017

7.4.14:00 (P26 V7)

Martin Žemla:

  "Člověk obličejem těla svého pozdivžen jest k nebi" O zachování dobrého zdraví (1587) čili renesanční zdravověda v Čechách mezi teorií a praxí


Department seminar 21/4/17

17.April 2017

21.4.14:00 (P26 V7)

 Mikuláš Vymětal

 Ná hoda v životě a bibli