nahoru

Rozvrh

Přehled předmětů zajišťovaných katedrou

Není-li uvedeno jinak, všechny kurzy probíhají ve Viničné 7

P26 = přednášková místnost Katedry filosofie (přízemí vpravo)

Zimní semestr 2017/2018

Kód Název Den a čas Vyučující Místnost
MB160P56 Praktická metodologie vědy Flegr, J. kurs turnusově 20.-22.10.
MS107002 Seminář z antické a renesanční filosofie Hladký, V. Bude probíhat nepravidelně, kontaktujte vyučujícího.
MS720P932 Archaické myšlení Horáček, I. Kurs proběhne jako turnus, bude upřesněno.
MS107006 Cvičení z evoluční biologie Kleisner, K. – Brejcha, J. – Kočnar, T. – Pecháček, P. – Stella, D. – Toman, J. Kurs proběhne jako turnus, bude upřesněno.
MS107013 Domestikace a jevy s ní související Komárek, S. Proběhne jako turnus 2.-3. 12.
MS107017 Metody experimentální a evoluční psychologie I Čtvrtek 08:10 Flegr, J. B2P
MS720P693 Teoretická biologie Pátek 09:00 Švorcová, J. B311
MS107011 Teorie her a evoluce Úterý 10:40 Kuběna, A. A. B2
MS720P053 Organismus – řád i neřád - MS720P053(MS720P05K) Čtvrtek 10:40 Kleisner, K. – Černý, R. B234
MS107024 Evoluce sexu a rozmnožovací strategie Středa 12:20 Kaňková, Š. – Kuba, R. – Toman, J. B2P
MS720P623 Psychologie a filosofie Čtvrtek 13:00 Michálek, J. – Oulovský, P. – Vajdová, I. P26
MB170P55 Úvod do evoluční biologie Pondělí 13:10 Flegr, J. – Frynta, D. VG (Albertov 6)
MS107005 Filosofie a metodologie vědy Úterý 13:10 Kratochvíl, Z. – Hladký V. B7
MS107021 Matematicko-biologický seminář Úterý 13:30 Kučera, M. – Brejcha, J. MÚ AV, Žitná 25, začíná 10.10.
MS720S58A/D Seminář k diplomové práci Pátek 14:00 Komárek, S. - probíhá jakopáteční katedrový seminář P26
MS720P973 Přirozené a umělé myšlení Středa 14:30 Havel, I. M. CTS, Husova 4, 3. p., začíná 11.10.
MS720P49 Antická filosofie a věda Čtvrtek 14:50 Kratochvíl, Z. B3
M107022 Seminář k dějinám vědy Úterý 15:00 Hermann, T. – Hladký, V. – Čermáková, L. P26
MS720S25Z Seminář z teoretické biologie Čtvrtek 15:00 Kleisner, K. – Markoš, A. – Švorcová, J. P26
MS720P203 Vědecké paradigma a jeho proměny Čtvrtek 15:40 Komárek, S. B14 (Benátská 2)
MS107023 Základy astrobiologie Úterý 16:30 Petrásek, M. B8 (Viničná 5)
MS720P52 Současná filosofie a věda Pondělí 17:20 Hermann, T. – Hladký, V. B7
MS720S182 Filosofický seminář (četba – Heidegger) Středa 18:30 Michálek, J. P26
Doktorandský seminář Pondělí 19:00 Komárek, S. P26