nahoru

Semináře

LS 2017

 

24. 2. Jana Švorcová – Lidský holobiont: ze střev do mozku a zase zpátky

 

3. 3. Karolína Pauknerová - Amnésie a vzpomínání v CHKO Český les

 

10. 3. Ivo Budil - Vznik a vývoj rasismu v evropském novověku

 

17. 3. Michael Deckard - Of the beard of a wild oat: Hooke and Cavendish on the senses of plants

 

24. 3. Jiří Michálek - Heideggerovo slovo „das Ereignis“ 

 

31. 3. Ehud Kaplan - The quest for change: The brain design that leads to exploration

 

7. 4. Martin Žemla - „Člověk obličejem těla svého pozdvižen jest k nebi…“

O zachování dobrého zdraví (1587) čili renesanční zdravověda v Čechách mezi teorií a praxí

 

14. 4. Velký pátek - seminář odpadá

 

21. 4. Mikuláš Vymětal - Náhoda v životě a v bibli: Co je náhoda v bibli a jaké tomá důsledky pro moderní myšlení 

 

28. 4. Karel Stibral - Estetické ocenění rané industriální krajiny a průmyslu

 

5. 5. Michal Řoutil - Likvidace křesťanů v Osmanské říši, 1914-1923

 

12. 5. Lucie Nováková, Tomáš Hermann - „Hledání společného světa " Nad novou knihou Zdeňka Neubauera

 

19. 5. Adil Saribay - Dual-Process Model of the Mind and its Implications for Ideology

 

 

 

Zajímavé akce