Anton Markoš, CV

2002-8 and since 2011 head of the Dept. of philosophy & history of science, Faculty of Sciencesince 1977 scientific worker, assistant professor, and deputy professor at the same faculty

1973-77 graduate student

1967-72 undergraduate study of biology, Faculty of sciences, Charles University Prague

Training in cell biology and biochemistry; teaching in Cell biology and Developmental biology; later also Evolution and origins of life

Editorial board: Theory in biosciences, member

Relevant publications in English:

Books

Markoš A (2002) Readers of the book of life. New York: Oxford University Press.

Markoš A, Grygar F, Hajnal L, Kleisner K, Kratochvíl Z, Neubauer Z (2009) Life as its own designer:Darwin’s Origin and Western thought. Springer.

Editor

Markoš A guest ed (2011) Essays in biohermeneutics: special issue Biosemiotics 4(2), 2011;

Havel IMH, Markoš A eds (2002) Is there a purpose in Nature? Praha: Vesmír. (moje publikace tam)

in Czech:

Markoš A (2016) Evoluční tápání. Podoby planetárního životopisu. Pavel Mervart.

Markoš A (2015) Znaky a významy v evoluci. Nová beseda

Markoš A (2015) Co je nového v biologii. Nová beseda

Markoš A ed (2010) Jazyková metafora živého. [The language metaphor of the living] Červený Kostelec: Pavel Mervart. Editorial a 4 články a překlady; ke stati A. Markoš Kámen, zvíře, člověk a A. Markoš & L. Ovčáčková Povaha řeči; zde a též zde pracovní překlady stejnojmenných přednášek M. Heideggera)

Markoš A ed (2008) Náhoda a nutnost; Jacques Monod v zrcadle dnešní doby. Červený Kostelec: Pavel Mervart. Editovaný překlad Monodovy knihy, plus sborníkové příspěvky

Markoš A ed (2008) Profil absolventa. (soubor vlastních esejů) Praha: Academia.

Markoš A, Hermann T, Neubauer Z eds (2007) E. Rádl: Dějiny biologických teorií novověku I., II. [History of biological theories in Modern Age; annotated translation from German] Praha: Academia.

Markoš A, Hajnal L (2007) Staré pověsti (po)zemské. Malá historie planety a života. Červená Skalice: Pavel Mervart.

Daněk T, Markoš A (2005) Život čmelákův. Kolហo pobývání v různých světech. Červená Skalice: Pavel Mervart.

Markoš A, Kelemen J (2004) Berušky, andělé a stroje. Praha: Dokořán.

Markoš A (2003) Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. 2.vyd. Praha: Dokořán.

Markoš A (1997) Povstávání živého tvaru. Praha: Vesmír.

Articles (in English or Czech) Biosemiotics; Bacterial morphogenesis; Portmannian biology

2017

Markoš A: Abiosféra a biosféra

Švorcová et al: Origin of cellular biosphere

2016

Cvrčková F, Žárský V, Markoš A (2016) Plant Studies May Lead Us to Rethink the Concept of Behavior. Frontiers Psychol 7, doi: 10.3389/fpsyg.2016.00622


Markoš A (2016) The Birth and Life of Species-Cultures Biosemiotics (2016) 9:73-84; DOI 10.1007/s12304-015-9252-1; IF 0,391.


Markoš A, Das P (2016) Levels or Domains of Life? Biosemiotics (2016) 9:319-330; DOI 10.1007/s12304-015-9252-1; IF 0,391.


Čepl J, Blahůšková S, Neubauer Z, Markoš A (2016) Variations and heredity in bacterial colonies. Communicative & Integrative Biology 9:6, e1261228, DOI: 10.1080/19420889.2016.1261228; IF (2015) 1,56.

2015

Markoš A, Faltýnek D (2015) Language and biosphere: Blurry contours as a condition of semiosis. In Velmezova E, Cowley S, Kull K eds: Biosemiotic perspectives on language and linguistics. Springer, 29-45.

2014

Čepl et al. Ammonia and ampicillin sensitivity

Flegr & Markoš: Epigenetic engineering by the parasite

Markoš A: Biosphere as a semiosphere. Variations on Lotman. Sign System Study

2013

Markoš A, Švorcová J, Lhotský J (2013) Living as languaging. Distributed knowledge in livivng beings. In Cowley SJ & Vallée-Tourangeau F eds.: Cognition beyond the Brain. Computation, interactivity and human artifice. Springer, pp. 71-92.

Markoš A & Cvrčková F (2013) The meaning(s) if information, code … and meaning. Biosemiotics, 6, 61-75. 2012

Sovová K, Čepl J, Markoš A, Španěl P (2013) Real time monitoring of population dynamics in concurrent bacterial growth using SIFT-MS quantification of volatile metabolites. Analyst 138, 4795.

2012

Pátková I, Čepl JJ, Blahůšková A, Neubauer Z, Markoš A (2012) Developmental plasticity of bacterial colonies and consortia in germ-free and gnotobiotic settings. BMC Microbiology 12, 171.

2011

Markoš A (2011) Editorial: Hermeneutics by the living, Biosemiotics 4, 119-125.

Markoš A & Faltýnek D (2011) Language metaphors of the living, Biosemiotics 4, 171-200.

2010

Markoš A (2010) Biosemiotics and the collision of Modernism with the Postmodernity. Cognitio (Sao Paulo) 11, 69-78.

Čepl JJ, Pátková I, Blahůšková A, Cvrčková F, Markoš A (2010) Patterning of mutually interacting bacterial bodies: close contacts and airborne signals. BMC Microbiology 10:139; IF 2.89.

Older

Markoš A & Švorcová J. (2009) Recorded vs. organic memory. Biosemiotics 2, 131-149.

Kleisner K & Markoš A (2009) Mutual understanding and misunderstanding in biological organisms mediated by self-representational meaning of organisms. Sign systems studies 31, 299-309.

Markoš A (2009) Do Biosemiotics, But Don’t Forget Semiosis. Biosemiotics (2009) 2:117–119

Rieger T, Neubauer Z, Blahůšková A, Cvrčková F, Markoš A (2008) Bacterial body plans. Colony ontogeny in Serratia marcescens. Communicative & Integrative Biology 1, 78-87.

Markoš A, Grygar F, Kleisner K, Neubauer Z (2007) Towards a Darwinian biosemiotics. Life as mutual understanding. In Barbieri M ed. Introduction to biosemiotics.  Springer, pp. 235-255.

Kleisner K & Markoš A (2005) Semetic rings: towards the new concept of mimetic resemblances. Theory in Biosciences 123, 209-222.

Cvrčková F & Markoš A (2005) Beyond bioinformatics: Can similarity be measured in the digital world? J. Biosemiotics 1, 93-112.

Markoš A (2004) In the quest for novelty: Kauffman's biosphere and Lotman's semiosphere. Sign System Studies 32, 309-327.

Kapitoly a články v knihách a sbornících:
Markoš A (2002) Teorie živých systémů. In Psychiatrie, Höschl C., Libiger J., Švestka J. eds. Praha: TIGIS 2002, 86–90.

Markoš A (2005) Rádl and hermeneutics. In: Emanuel Rádl, vědec a filosof. T. Hermann & A. Markoš eds. Praha: OIKOYMENH.
Markoš A (2006) Mezi zvonkohrou a improvizací, inteligentním designem a evolucí. In Umwelt – koncepce žitého světa J. von Uexkülla, A. Kliková & K. Kleisner eds. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 99-106.
Markoš A, Grygar F, Hajnal L, Kleisner K, Kratochvíl Z, Neubauer Z (2007) Towards a Darwinian biosemiotics. Life as mutual understanding. In Introduction to biosemiotics, M. Barbieri ed. Springer, 235-255.
Markoš A (2008) Život naruby. Kyslík a evoluce. In Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. P. Pokorný & M Bárta eds. Praha: Dokořán, 47-61.
Markoš A, Grygar F, Hajnal L, Kleisner K, Kratochvíl Z, Neubauer Z (2009) Aut Moses, aut Darwin? Chap. 8 in In Global perspectives in science & spirituality, P. Das ed, 125-142. Templeton Press.
Markoš A (2009) Věda? Ideologie? Nikoli, příběh. In C. Darwin, 200 let od narození. Praha: CEP, 61-73.
Cvrčková F & Markoš A (2009) Víra místo argumentů – a jakožto argument. In C. Darwin, 200 let od narození. Praha: CEP, 115-125
Markoš A (2010) Duchna zemní. In O duši Země a romantické vědě. In: T. Hermann & V. Cílek eds. Praha: Academia, 258-267.


Překlady

Lamarck J-B (1809) Philosophie zoologique. Komentovaný překlad vybraných pasáží. Přel. K. Gajdošová, komentáře moje.

Darwin C (1859) O původu druhů

Lakoff G, Johnson M (2002) Metafory, kterými žijeme. Brno: Host

Jako překladatel
Lovelock J (1994) Gaia - živoucí planeta. Praha: Mladá fronta
Raup D (1995) O zániku druhů Praha: Nakl. Lidové noviny.
Gould SJ (1997) Jak neměřit člověka. Praha: Nakl. Lidové noviny. (Recenze in Profil absolventa)
Michel GF & Mooreová C (1999) Psychobiologie (spolu s F. Cvrčkovou). Praha: Portál.
Thagard P (2001) Úvod do kognitivní vědy. Praha: Portál.
Westbroek P (2003) Život jako geologická síla (Spolu s V. Cílkem st.). Praha: Dokořán. (můj doslov in Profil absolventa)
Kauffman S (2004) Čtvrtý zákon. Cesty k obecné biologii. Praha: Paseka. ukázka, recenze in Profil absolventa
Brockman J (2008) Třetí kultura. Za hranice vědecké revoluce (spolu s O. Novákem). Praha: Academia. můj doslov
Jako lektor
Lovelock J (2001) Gaia. Nový pohled na život a Zemi. Prešov: Abies. (můj doslov in Profil absolventa)
Marks J. (2006) Jsme téměř 100% šimpanzi? Lidoopi, lidé a geny. Praha: Academia. (můj doslov)
Barbieri M (2006) Organické kódy. Úvod do sémantické biologie. Praha: Academia. (recenze)
Carrol SB (2010) Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné. Nová věda evodevo. Praha: Academia. můj doslov

Populární články a recenze - zejména v časopise Vesmír

A pro rozptýlení eseje o Arktidě