Obsah

 
Kapitola 1. 1

Kapitola 2 Vznik darwinismu aneb co a jak vlastně Darwin (ne)objevil 5
Jak jsme omylem objevili funkci Rh faktoru. 6
Kterak Darwin vodil čtenáře za nos. 9
Co a jak vlastně Darwin objevil 12
Proč byli biologové (na rozdíl od široké veřejnosti) z evoluční teorie nešťastní 15
Darwinismus vrací úder – pádná (ale dobře utajená) odpověď brněnského opata. 18
Shrnutí a upoutávka. 20
Kapitola 3 Kterak se darwinismus stal normální vědou a v čem spočívala „Nová syntéza“. 21
Proč se příroda řídí Mendlovými zákony aneb trocha středoškolské látky nikoho (doufám) nezabije  21
Jak se darwinismus změnil v neodarwinismus a jak se stal normální vědou. 23
Vědo, jsi ty vůbec normální?. 25
Shrnutí a upoutávka. 26
Kapitola 4 Vznik rozdílů mezi druhy –  náhoda nebo nutnost?. 27
Darwinova (téměř neznámá) teorie vznikání druhů. 27
O podílu náhody na polidštění člověka (a poopičení opice) 28
Makroevoluce – příběh přežívání šťastlivců. 29
Náhoda v mikroevoluci  - co je nahoře je i dole. 31
Co  dělají myši v parku když nemají co dělat – driftují 33
Stopařův průvodce mikroevoluční galaxií 34
Shrnutí a upoutávka. 36
Kapitola 5 Jak vzniká u organismů komplexita a organizovanost a co to vlastně je?. 38
Co je to složitost – hmm, to je dost složité…... 38
O vzniku komplexity (a organizovanosti) samoorganizací 40
Sníh a hry -  třídění z hlediska stability. 41
O vzniku komplexity (a organizovanosti) pasivní evolucí aneb evoluční fušeřina. 43
Jak (a proč) si zeditovat DNA – zeptejme se trypanosom.. 45
Hlavou (ani zády) zeď neprorazíš. 48
Shrnutí a upoutávka. 48
Kapitola 6 O vzniku druhů bez účasti přirozeného výběru. 49
Sympatrická speciace – neuraž se sousede, ale s tebou se nemnožím.. 49
Alopatrická speciace – v dáli za horama, pláče moje máma…... 51
Reprodukční izolace na počkání, speciace do druhého dne. 52
Speciace bez sexu – no to by uměl každý. 54
Shrnutí a upoutávka. 55
Kapitola 7 Kterak darwinismus přežil svou smrt – frekvenčně závislá selekce a teorie evolučně stabilních strategií 56
O Jeníčkovi, Mařence a frekvenčně závislé selekci 56
Holubice a jestřábi aneb kdo si hraje nezlobí 58
Koho by ještě zajímala biologická zdatnost! 61
Revoluce která se nekonala. 64
Shrnutí a upoutávka. 65
Kapitola 8 Vznik teorie sobeckého genu – Darwine, pozor, někdo ti jde po krku. 66

Sobecký gen – konečně se něco děje. 66
Loutkové divadlo. 69
Pohádka o zlém Modrovousovi 70
Sobecký gen a konec vyceněných zubů a zkrvavených pařátů. 72
Shrnutí a upoutávka. 75
Kapitola 9 Na každého jednou dojde aneb kostlivec ve skříni teorie sobeckého genu. 76
Všechno špatně, zpátky na stromy. 76
Jak netrénovat veslařský oddíl 78
Ani Darwin ani Dawkins, tak tedy kudy dál?. 79
Shrnutí a upoutávka. 79
Kapitola 10 Teoretické úvahy jsou pěkná věc, ale co na to zelený strom života?. 81
Kolik genů se vejde na špičku jehly a kolik jich dělá jeden znak?. 81
Dvě a dvě je mínus sedm aneb o genových interakcích. 82
A co to prostě vyzkoušet?. 85
Darwinovo „sladké“ tajemství 87
Shrnutí a upoutávka. 87
Kapitola 11 A kde se tedy bere biologická evoluce?. 89
Gumový svět 89
Hádanka a její řešení – Je to prosté, milý Watsone. 90
Báječný plastický svět 91
Báječný zamrzlý svět 92
Shrnutí a upoutávka. 93
Kapitola 12 A co na to paleontologická data?. 95
O chybějících mezičláncích a evoluci skokem.. 95
Probuzení Šípkové Růženky a teorie přerušovaných rovnováh. 96
Dvě vysvětlení (a jak si z nich vybrat to nejspíš špatné) 98
Shrnutí a upoutávka. 101
Kapitola 13 A co na to genetická data?. 102
Jak nezměřit dědičnost 102
Větší je lepší (no a co má být?) 103
Mikroevoluce není makroevoluce. 104
Shrnutí a upoutávka. 104
Kapitola 14 Evoluční plasticita v pokusech provedených matkou přírodou. 106
Proč jsou druhy na oceánských ostrovech „divné“. 106
Asexuální druhy – pomaleji, ale lépe. 108
Proč se pšenice „kazí“ rychleji než žito – mikroevoluce samosprašných druhů. 109
Moudrá pošetilost sira Sebrighta. 110
Selekce v nás a dědění získaných vlastností 111
Proč jsou jednovaječná dvojčata stejná?. 112
Naroubovaná rajská jablíčka a velký podvod, který možná podvodem nebyl 112
Jak se dělá (divná) moucha. 116
Shrnutí a upoutávka. 116
Kapitola 15 Ekologické důsledky teorie zamrzlé plasticity (aneb Sbohem báječný darwinovský světe) 118
Proč nás myši ještě nesežraly. 118
Proč nás bakterie ještě nesežraly. 118
Proč asexuální druhy milují extrémy. 119
Drobná vsuvka o mravencích. 120
Drobná vsuvka o myších a lidech. 120
Proč asexuální druhy milují extrémy - pokračování 121
Pozor! Invaze! 122
Za všechno může parazit 123
Za všechno může obnovená plasticita (jak také jinak) 124
Jak se hasí povodeň. 125
Shrnutí a upoutávka. 126
Kapitola 16 Mohla by teorie evoluční plasticity vysvětlit existenci evolučních trendů?. 127
Ve světě zamrzlých druhů to chodí jinak. 127
Kde se berou evoluční trendy?. 127
Není výběr jako výběr 128
Jak chcípáček slavně zvítězil nad supermyší (v druhovém výběru) 129
Kde se vzal sex?. 130
Třicátá první (a zajisté konečně ta správná) hypotéza vzniku sexuality. 132
Velkým se to speciuje. 134
Trendy ve světě zamrzajících druhů. 134
Shrnutí a upoutávka. 135
Kapitola 17 Posezení v hospodě s  dobrými a špatnými druhy Daniela Frynty. 136
Proč se nedá ptakopysk chovat na vlnu. 137
A jsme doma – zamrzlá plasticita. 138
Shrnutí a upoutávka. 138
Kapitola 18 Mohla by teorie evoluční plasticity vysvětlit vznik a udržení altruistického chování?. 140
Čím se ještě liší plastické a zamrzlé druhy. 140
Že by přeci  skupinová a mezidruhová selekce?. 141
Sbohem eugeniko! 142
Shrnutí a upoutávka. 144
Kapitola 19 Několik slov závěrem aneb co to vlastně celé mělo znamenat 145
Poznámky pod čarou. 149
Rejstřík. 173