Mikroevoluce a makroevoluce
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Mikroevoluce a makroevoluce

Aktualita!
Výsledky písemek 2023
Prosím všechny, kteří druhou část dotazníku nedokončili, aby to ještě napravili zde: https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8dC4rvZJRpyvK7k
Nejlépe ihned, ať jsou výsledky srovnatelné. Zabere to fakt chvilku. .

Mikroevoluce a makroevoluce

Rozšiřující přednáška z evoluční biologie, navazující na přednášku B170P55 Úvod do evoluční biologie. Nevyžaduje povinně absolvování úvodní přednášky, příslušné znalosti získané například samostudiem však budou u posluchačů kurzu automaticky předpokládány a u zkoušky mohou být vyžadovány. Probírané tématické okruhy: Genetické a epigenetická dědičnost v evoluci, Evoluční tahy (mutační tah, meiotický tah), Genetický draft (evoluční vymetení, selekce na pozadí), Evoluce sekvencí DNA, Vznik a evoluce genů, Evoluce ontogeneze, Kulturní evoluce, Evoluce chování, Koevoluce a evoluce parazitismu, Fylogenetika (klasická, molekulární fylogenetika), Taxonomie (klasická, kladistika, eklektická taxonomie). Přednáška je plně zajištěna studijní literaturou - vybrané kapitoly z Evoluční biologie. Flegr, Academia 2004. Kurz je možno absolvovat i bez fyzické účasti na přednáškách, všechny materiály, včetně audionahrávek jednotlivých lekcí, obrazových prezentací a sylabu jsou k dispozici na zde na této stránce.

Doporučená literatura: Flegr J. Evoluční biologie. Academia Praha, 2009, 2005.

Zkouška

Studentům bude mimo 3 řádné termíny (ústní zkoušení, v roce 2023 po internetu) poskytnut k vykonání zkoušky z Mikroevoluce a makroevoluce navíc nultý termín. Jedná se o "písemný" test (výběr jedné ze 4 možností, časový limit, další podrobnosti mohou být sděleny na této stránce - před zkouškou si to ověřte). Není třeba se přihlašovat pomoci SISu. Součástí testu muže být i látka z Úvodu do evoluční biologie. Kdo zvládne test na výborně a bude chtět zapsat jedničku, musí se mi přijít ukázat na některý ústní termín. Obvykle se v takovém případě už jedná jen o pohovor, nikoli regulerní zkoušení a jen ve zcela výjmečných případech si student známku pohorší. Kdo se nedostaví k ústní zkoušce, tomu na konci letního zkouškového zapíšu známku z testu, jedničkářům ovšem jen dvojku. Termíny ústních zkoušek budou vyhlašovány na SISu až do září, v červnu však bude všem kdo nepřišli na ústní zkoušku zapsána jejich známka z testu do SISu. (i ta lze ještě dodatečně opravit).


Nejbližší termíny ústních zkoušek: předběžně - každé úterý ve zkouškovém, vždy od 9:00; Budou termíny prezenční a termíny distanční. Sraz na prezenční zkoušky je před mou pracovnou (2. patro V7), na distanční zkoušení je v "čekárně" https://meet.jit.si/ZkouskaFlegr2020 . Připojte se včas, bude se začínat "mikropísemkou". Na vlastní zkoušení si vás budu volat z čekárny po jednom do pracovny https://meet.jit.si/FlegrPracovna . Včas si předem vyzkoušejte fungování Jitsi (zkuste se připojit na obě adresy - na mobilních zařízeních si budete muset stáhnout aplikaci).


Probírané tematické okruhy

2004/05 2005/06 2006/07 2002/13
Dědičnost prezentace audio 23.2. A audio 23.2. B audio 2.3. A audio 22.2. A audio 22.2. B audio 1.3. A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část video 2019
Molekulární evoluce prezentace audio 2.3. B audio 9.3. A audio 9.3. B audio 16.3. A audio 1.3. A audio 8.3. A audio 8.3. C audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2019
Evoluce genů prezentace audio 16.3. B audio 8.3. A audio 15.3. B audio 15.3. C audio A video 2013 video 2019
Koevoluce prezentace audio 30.3. B audio 6.4. A audio 22.3. A audio 22.3. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2019
Evoluce parazitismu prezentace audio 6.4. audio 29.3. A audio A video 2013 video 2019
Evoluce ontogeneze a životního cyklu prezentace audio 23.3. A audio 23.3. B audio 30.3. A audio 5.4. A audio 5.4. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2018t
Evoluce chování prezentace audio 13.4. A audio 13.4. B audio A audio B audio A audio B video 2019
Kulturní evoluce prezentace audio 20.4. A audio A audio A video 2013 video 2019
Extinkce prezentace prezentace Toman 2022 audio 20.4. B audio 27.4. A audio 27.4. B audio A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2022
Makroevoluce prezentace prezentace Toman 2022 audio 4.5. A audio 4.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část video 2022
Fylogenetika a taxonomie prezentace audio 11.5. A audio 11.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2016 video 2022