Praktická metodologie vědy
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Praktická metodologie vědy

Na servru se mementálne vyskytují vážné technické problémy - hlášení o virech mužete nejspíš ignorovat, ze serveru se stahují pouze audio, video a powerpointové soubory a tam viry (prý) nejsou. (

Přednáška je primárně určena pro budoucí vědecké pracovníky. Obsahově je zaměřena především na budoucí biology, což se projeví především na výběru praktických příkladů. Přednáší se turnusově, v roce 2009 poslední pátek, sobotu a neděli v říjnu (30.10. - 1.11.) v posluchárně Velká zoologická, 2. patro viničná 7. Časový plán: Pátek 14:45 - 19:30 (čas zahájení zatím v jednání), Sobota 8:30 - 12:00, 13:30 - 18:30, Neděle 8:30 - 16:30. O týden později se v pátek 6. listopadu od 14:45 (studenti s příjmeními od písmen M-Ž) a od 15:45 (studenti s přijmeními od písmen A-L) píše písemka – na rozdíl od vlastního kurzu je účast na písemce k získání zápočtu nebo zkoušky nutná, kdo 6.11. nemůže přijít, nechť si kurz nezapisuje. Na kurz bývá zapsáno víc lidí, než je kapacita místnosti. Kdo se nevejde do posluchárny může kurz nastudovat z loňských audionahrávek a videonahrávek. (Komu toto řešení prostorové limitace nevyhovuje, nechť si kurz nezapisuje.) Podmínky k udělení zápočtu nebo zkoušky: absolvování testu, případně ústní části zkoušky (nepovinné, každý však má tuto možnost).
Termíny ústních zkoušek: předtermín - 20.12. 9:00; na tento i na regulerní termíny se hlaste pomocí SISu. V roce 2010 (letní semestr) budou poprvé na kurz navazovat praktická cvičení, ve kterých by si studenti měli procvičit získané znalosti (od sběru dat, přes jejich statistické vyhodnocení až po vytvoření posteru a sepsání publikace). Na rozdíl od přednášek je počet účastníků kurzu Cvičení z praktické metodologie vědy omezený.

Výsledky testu 2005: ZDE.
Výsledky testu 2006: ZDE.
Výsledky testu 2007: ZDE.
Výsledky testu 2008: ZDE.
Výsledky testu 2009: ZDE.


Studijní materiály je možné získat na této www stránce. Stručný syllabus přednášky můžete stáhnout zde. Tento syllabus má charakter spíše podrobné osnovy a poznámek pro přednášejícího takže bez vyslechnutí přednášky (nebo jejího audiozáznamu) budou některé jeho kapitoly málo srozumitelné. Dále jsou k mnohým přednáškám k dispozici na této stránce ke stažení příslušné obrazové prezentace a nahrávky přednášek od roku 2002, případně z roku 1997 (viz níže).

Hodnocení přednášek studenty 2004, 2005, 2008.

Témata ke zkoušce najdete zde.* Kapitola modelování byla v roce 1997 spojena s kapitolou testování hypotéz
** Programování se od roku 2002 nepřednáší a nezkouší
*** Do roku 2005 přednášeno v kapitole Experimentální design
Dejte mi, prosím, vědět, kdyby nějaký link nefungoval
Videonahrávky Statistika a Diplomová práce se zatím nepovedly