KATEDRA FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ A VÝVOJOVÉ BIOLOGIE
se k 1. 10. 2007 dělí na následující dvě katedry:
DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
will be divided into the following two departments from 1. 10. 2007: