Print

Katalog Mapové sbírky obsahuje 57 000 bibliografických záznamů kartografických dokumentů a je součástí Centrálního katalogu Univerzity Karlovy v Praze. Katalogizace sbírky je umožněna díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR z projektu NAKI:

 

URL: http://ckis.cuni.cz