obrazky

Nový článek Dagmary Dzúrové a Dušana Drbohlava: „Gender Inequalities in the Health of Immigrants and Workplace Discrimination in Czechia“ uveřejněný v časopise BioMed Research International

 1.září 2014 – Zjistili jsme, že ukrajinské migrantky v Česku jsou velmi silně zasaženi pracovní diskriminací. Vycházeli jsme z hodnocení migrantů o svém zdraví a pracovních podmínkách.  Jedná se o kvantitativní výzkum vycházející z 549 dotazníků. Celý článek si můžete přečíst zde.

Prezentace výstupů z projektu „Migrační vztahy cizinců (a domácí populace) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?“

 
18. srpna 2014 – Zveme vás na prezentaci výstupů z výzkumného projektu GAČR Mobilita. V úterý 26. srpna 2014 od 9 hodin budou členové výzkumného týmu GEOMIGRACE a kolegové ze Sociologického ústavu AVČR prezentovat své výsledky v rámci panelu konference Geografie v srdci Evropy 2014, která se koná na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Více o celé konferenci a jednotlivých příspěvcích zde

Pozvánka na seminář o budoucnosti migrace do zemí EU a V4 z Východní Evropy

11. června 2014 - Výzkumný tým GEOMIGRACE Vás srdečně zve na závěrečný seminář projektu „Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact of visa abolition“, na kterém jsme participovali. Budou prezentovány výsledky nejen za Česko, ale také za Polsko (cílová země), Ukrajinu a Bělorusko a Moldavsko (zdrojové země). Seminář se koná v pondělí 23. června od 9 hodiny v Hotelu Belveder v Praze (program zde).

Slavnostní předání cen vítězům soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

12. května 2014 - V pátek 16. 5. 2014 od 13 hodin proběhne předání cen a vystoupení vítězů soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace v rámci konference „NEW WAVE“. Představí se Markéta Blažejovská a Jan Kubát. Vystoupení proběhne v Pravé rýsovně, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2.

Vyšla nová publikace „Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners“

29. dubna 2014 - V rámci zakončení tříletého projektu EASTmig – Migrace mezi zeměmi Visegradu a Východního partnerství (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) byl na závěrečné konferenci 28.4.2014 v Budapešti představen jeho hlavní výstup – publikace, představující a shrnující migrační situaci a migrační politiky v zemích Visegrádské čtyřky a Východního partnerství a popisující vzájemné migrační vztahy a trendy.

Výzva k předkládání příspěvků do migračního panelu kongresu České a Slovenské geografické společnosti

24. března 2014 - V rámci srpnového kongresu České a Slovenské geografické společnosti (23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti), který se koná ve dnech 25.–28. srpna 2014 v Praze na přírodovědecké fakultě  Univerzity Karlovy. Je zde možnost vystoupit ve dvou připravovaných migračních panelech: 1. Mezinárodní a vnitřní migrace cizinců/imigrantů (panel bude vzhledem zahraničním hostům v angličtině) 2) Integrace imigrantů do majoritní společnosti.

Výzkumný tým GEOMIGRACE vyhlašuje výsledky 1. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

4.března. 2014 - Výzkumný tým GEOMIGRACE z osmi přihlášených prací vybral nejlepší čtyři práce, které finačně ocení:
1. místo: Markéta Blažejovská (FSS MUNI) : Cizinci ve zpravodajství MF Dnes: Mediální rámce a jejich proměny v čase ekonomické krize.
2. místo:Jan Kubát (Př F UK v Praze): Detence a její role v mezinárodní migraci cizinců v Česku.
o 3.- 4. místo se dělí: Lenka Koišová (FF UK v Bratislavě): Čakáreň. Prípadová štúdia prvého kontaktu s cudzincami na príklade Oddelenia cudzineckej polície v Bratislave. Ivana Balážová (FF UK v Bratislavě): Súčasné pracovné migrácie a kultúrna zmena.

V časopise ERGO vyšel nový článek Ondřeje Valenty "Politika získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí do Česka"

27. prosince 2013 -  V časopise ERGO vyšel članek Ondřeje Valenty " Politika získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí do Česka". Smyslem článku je představit problematiku podoby současného vývoje legislativy vstupu a pobytu cizinců na území Česka a politik získávání výzkumníků a jiných vysoce kvalifikovaných pracovníků širšímu okruhu čtenářů v oblasti veřejné správy a managementu výzkumů, vývoje a inovací.

"New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic" nový článek v česopise Population, Space and Place

5. listopadu 2013 - Nový článek autorů Evy Janské, Zdeňka Čermáka a Richarda Wrighta v časopise Population, Space and Place "New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic". Článek diskutuje změny modelů usazení imigrantů v Česku, v zemi, která se velmi rychle proměnila ze země emigrace na zemi imigrace. Podobně, jako ve většině zemích s výraznou mírou imigrace, mají nově příchozí tendenci se usazovat ve velikých městech, zejména v Praze. Nicméně cizinci se v Česku usazují i v dalších spíše menších městech či ne-metropoloitních oblastech, zejména pak na severu a na západě od Prahy. Základní vzorce usazování cizinců jsou formovány jednak usazením přímo po přestěhování se do Česka, ale i stěhováním v rámci země.

Rozhovor s Dušanem Drbohlavem ve Studiu 6 České televize "EU: příliv migrantů"

9. říjen 2013 - Dá se předcházet katastrofám, jako té u italské Lampedusy, ke které došlo 3. října 2013? Jak tomu bylo v minulosti? Jak dál se situací na jižní hranici EU ? A kde má tzv. Dublinu II mouchy? O těchto i dalších tématech byl rozhovor s vedoucím centra GEOMIGRACE Dušanem Drbohlavem ve Studiu 6 České televize ve středu 9.10.2013.

Stránky

Prihlásit se k odběru Geomigrace RSS