RNDr. Vít Jančák, Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje


e-mail: jancak@natur.cuni.cz
tel. 221 99 55 11Výuka (přednášky, semináře, cvičení)


• Geografický proseminář


Ekonomická geografie I – geografie zemědělství – cvičení


Cvičení ze socioekonomické geografie II


Socioekonomická geografie Česka (geografie zemědělství) (PDF, 18 MB)


Kartografie pro demografy


Geografický výzkum periferních oblastí


• Slovensko – mozaika regionů

 

Tematická kartografie - cvičení 2003


Magisterské, ročníkové (bakalářské) práce

Výzkumné projekty


Geografický výzkum periferních oblastí Česka v transformačním období: aplikace v tercierním vzdělávání


Periferní oblasti jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace


Regionální dopady transformace českého zemědělství ve fázi integrace ČR do EU