Úvod

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii je pracovním výzkumným týmem členů a vědeckých pracovníků katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Zaměřuje se na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin a dějin geografie. A to především na otázky identit, dědictví a náboženství tak, jak přesahují zejména do tematických oblastí regionální geografie, výzkumu proměn krajiny a osídlení, institucionalizace a rozvoje regionů, geografického vzdělávání. V aplikované sféře spojují členové týmu svou činnost především s oblastmi ochrany kulturního a přírodního dědictví a regionálního rozvoje. Členové centra jsou zapojeni do aktivit řady odborných společností, podílejí se na výzkumných a organizačních aktivitách v rámci mezinárodních struktur (např. IGU, ESEH, ASEH), přípravě a organizaci seminářů a konferencí. Dlouhodobě je rozvíjena spolupráce s domácími i zahraničními institucemi obdobného zaměření, především Historickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Profil týmu je k dispozici zde.

The team profile is available here.

Das Teamprofil steht zur Verfügung here.