O centru

Vítejte na stránkách LUCC Czechia!

Výzkumné centrum změn využití ploch Česka, též LUCC Czechia (Land Use / Land Cover Changes), je výzkumným centrem v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zahrnuje členy i postgraduální studenty katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

Centrum se zaměřuje na výzkum změn krajiny a využití ploch a jejich socio-ekonomických hybných sil. Hlavním používaným datovým souborem je Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845-2010). V té jsou zaznamenány rozlohy sedmi kategorií využití ploch (orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury, lesní plochy, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy) v téměř 9 000 tzv. Srovnatelných územních jednotkách (SÚJ) pokrývajících celé Česko, a to v letech 1845, 1896, 1948, 1990, 2000 a 2010. Vedle toho je prováděn výzkum v modelových územích o velikosti jednotlivých katastrů, v nichž je srovnáván stav krajiny dle map tzv. „stabilního katastru“ (30. a 40. léta 19. století) se stavem v současnosti (dle ortofot a terénního průzkumu).

Ukázka mapového výstupu
(autor: P. Štych)

Vedoucím centra je doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Aktuálními členy centra jsou: Ivan Bičík, Zbyněk Janoušek, Leoš Jeleček, Jan Kabrda, Lucie Kupková, Přemysl Štych, Jana Winklerová

V minulosti centrem prošli například: Jana Frélichová, Jan Kolář, Zdeněk Lipský, Petr Mareš, Robin Rašín, Luděk Šefrna, Vít Štěpánek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ivan Bičík (vlevo) a Leoš Jeleček, Slovinsko, 2007
(autor: P. Mareš)