Cvičení z ekonomické geografie I - průmysl
1. blok
Tomáš Havlíček

 

1)      Zadání 1: Zhodnoťte změny ve vývoji HDP ve světě za posledních deset let

      2)      Metodický postup práce:

a)      vybrat deset států světa po jednom z každého významného makroregionu, dále také Česko a svět

b)      zjistit dvě hodnoty HDP na jednoho obyvatele u vybraných států v rozmezí přibližně deseti let, přičemž novější údaj by měl být co nejaktuálnější

c)      vypočítat index změny HDP ve dvou sledovaných obdobích

d)      vytvořit tabulky a grafy s výsledky předchozí práce (lze k tomu vhodně využít např. softwarové programy typu Excel)

e)      zhodnotit hlavní výsledky indexu změny HDP o délce asi deseti řádků se zřetelem na tvorbu přibližně tří nejvýznamnějších kategorií (např. negativní, pozitivní a velmi pozitivní hodnota změny HDP)

3)      Zadání 2: Zhodnoťte efektivitu průmyslu v jednotlivých makroregionech světa za posledních deset let

4)      Metodický postup práce:

a)      vybrat deset států světa po jednom z každého významného makroregionu, dále také Česko

b)      zjistit dvě hodnoty podíly zaměstnanosti v sekundéru a podíly průmyslu na tvorbě HDP ve vybraných státech

c)      vypočítat koeficient efektivity průmyslu (zaměstnanost/podíl na tvorbě HDP)

d)      vytvořit tabulky a grafy s výsledky předchozí práce (lze k tomu vhodně využít např. softwarové programy typu Excel)

e)      zhodnotit hlavní výsledky koeficientu efektivity sekundéru o délce asi deseti řádků se zřetelem na tvorbu přibližně tří nejvýznamnějších kategorií (např. negativní, pozitivní a velmi pozitivní hodnota)

5)      Prameny:

a)      Britannica (2002): Britannica. Book of the Year 2002.

b)      Fischer Weltalmanach (2002): Der Fischer Weltalmanach 2002. Zahlen. Daten. Fakten. Frankfurt am Main.

c)    http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://minerals.usgs.gov
http://www.odci.gov/
http://www.makroekonomika.wz.cz