Cvičení z ekonomické geografie I - průmysl
2. blok
Tomáš Havlíček

 

1)      Zadání 1: Zhodnoťte změny v těžbě vybrané komodity ve světě za posledních deset let a z aktuálnějšími údaji deseti největších producentů vytvořte kartodiagram

2)      Metodický postup práce:

a)      studenti obdrží přidělenu nerostnou surovinu

b)      zjistit těžbu dané komodity a deset států s největší těžbou v rozmezí přibližně deseti let, přičemž novější údaj by měl být co nejaktuálnější

c)      vypočítat index změny těžby ve dvou sledovaných obdobích

d)      vytvořit tabulky a grafy s výsledky předchozí práce (lze k tomu vhodně využít např. softwarové programy typu Excel)

e)      zkonstruovat jednoduchý kartodiagram, kdy deseti státům s největší těžbou jsou přiřazeny a do mapy světa polohově umístěny velikostně různé (podle množství těžby) signatury podle vzorce r=√x

f)        zhodnotit hlavní výsledky indexu změny těžby a změny nejvýznamnější producentů o délce asi deseti řádků se zřetelem na tvorbu přibližně tří nejvýznamnějších kategorií (např. velmi významný, významný a méně významný producent)

3)      Zadání 2: Zhodnoťte změny ve výrobě elektrické energie a u podílů výroby elektrické energie podle jednotlivých typů elektráren ve světě a ve vybraných státech za posledních deset let

4)      Metodický postup práce:

a)      vybrat deset států světa po jednom z každého významného makroregionu, dále také Česko

b)      zjistit dvě hodnoty výroby elektrické energie a podíly její výroby podle tří nejrozšířenějších typů elektráren u vybraných států v rozmezí přibližně deseti let, přičemž novější údaj by měl být co nejaktuálnější

c)      vypočítat index změny ve výrobě a v u jednotlivých podílů ve dvou sledovaných obdobích

d)      vytvořit tabulky a grafy s výsledky předchozí práce (lze k tomu vhodně využít např. softwarové programy typu Excel)

e)      zkonstruovat pro větší názornost trojúhelníkový graf a správně umístit jednotlivé státy podle podílů výroby elektrické energie v tepelných, vodních a jaderných elektrárnách

f)        zhodnotit graf a výsledky o délce asi deseti řádků se zřetelem na tvorbu přibližně tří nejvýznamnějších kategorií (např. převládají tepelné, vodní a jaderné elektrárny)

5)      Prameny:

a)      Britannica (2002): Britannica. Book of the Year 2002.

b)      Fischer Weltalmanach (2002): Der Fischer Weltalmanach 2002. Zahlen. Daten. Fakten. Frankfurt am Main.

c)      http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://minerals.usgs.gov
http://www.odci.gov/
http://www.makroekonomika.wz.cz