Sportovní soustředění VSK Přírodní vědy UK


 
Termín a místo konání: 6.-13.8.2017, výcvikové středisko RUK - Albeř.

Přihlášky: elektronicky nejpozději do 25.6.2017.

Platby a doplatky: na účet 251629700/0300 do 25.6.2017
Zálohy 1000 Kč za osobu do 14.5.2017
Doplatek do 25.6.2017

Pokyny pro přihlašování:

Každý účastník včetně dětí se přihlašuje jednotlivě na svůj v.s.!
Do přihlášky je nutné uvést jméno, oddíl, kontakt, počet dnů - min.4! (stravovací den začíná večeří daného dne a končí obědem dne násl.!), status a nově č. OP (dospělí), formu ubytování (rozdělení chatek zůstává stejné jako loni, přednost mají celotýdení pobyty a ubytování vedoucích oddílů - v případě nejasností kontaktujte Mgr. Starého nebo vedoucí jednotlivých oddílů) a celkovou sumu, kterou vypočtete z tabulky.
Variabilní symbol (=pořadové č. přihlášky) vám bude automaticky přidělen.
Seznam variabilních symbolů

Pokyny pro placení:

Veškeré platby se provádějí převodem či vkladem hotově na účet, na místě se již nic nedoplácí! Platí se celá částka vč. doplatku za chatku, vzdušné atd. dle přiložené tabulky. Pokud platíte více přihlášek v jedné platbě, je nutné uvést do poznámky všechny variabilní symboly přihlášek, jichž se platba týká.
 
VSK ALBEŘ - CENÍK UBYTOVÁNÍ (vynásobte počtem dnů):
  Stan+strava

Stan bez str.
(zdr. důvody)

Chata+strava Chata bez str.
(zdr. důvody)
Cena za 1 den Dospělý 330,- 130,- 420,- 220,-
Dítě 3-12 let 260,- 90,- 320,- 150,-
Student (platný ISIC), důchodce 320,- 120,- 410,- 210,-
Výpočty vycházející z cen RUK jsou navýšeny o nezbytně nutnou částku, zahrnující organizační a provozní výdaje.

Storno podmínky: (vycházejí z pravidel rekreace UK):
Do měsíce před zahájením akce 0% z ceny.
Méně než měsíc před nástupem 10% z ceny.
Méně než týden před nástupem 30% z ceny.
V závažných případech (úraz doložený zprávou od lékaře atd.) bude postupováno individuálně.

Odhlašování:

JUDr. Pavel Pávek, pavek@ekonomikapavek.cz, t.: 603515022 nebo
Mgr. Vít Starý, vit.stary@natur.cuni.cz, t.: 724910393.

Organizační pokyny:

Vydávání stravenek a přihlašování k pobytu proběhne v neděli na ošetřovně od 13.00 do 17.30, v pondělí a v úterý 17.30-18.00. Pozdější přihlašování individuálně po tel. dohodě - Mgr. Vít Starý, JUDr. Pavel Pávek.
Další informace budou vyvěšeny v den příjezdu na nástěnce.
Upozorňujeme všechny účastníky kurzu, že po příjezdu se musí neprodleně přihlásit k pobytu!

Příjemný pobyt vám přeje VSK Přírodní vědy!

 

[nahoru]