Sportovní soustředění VSK Přírodní vědy UK


 
Termín a místo konání: 12.-19.8.2018, výcvikové středisko RUK - Albeř.

Přihlášky: elektronicky nejpozději do 3.8.2018.

Platby: (POZOR - nové číslo účtu!) na č.ú. 2301417685/2010 do 5 pracovních dnů od podání přihlášky.

Pokyny pro přihlašování:

Každý účastník včetně dětí se přihlašuje jednotlivě na svůj v.s.!
Do přihlášky je nutné uvést jméno, oddíl, kontakt, počet dnů - min.4! (stravovací den začíná večeří daného dne a končí obědem dne násl.!), status a nově č. OP (dospělí), formu ubytování (rozdělení chatek zůstává stejné jako loni, přednost mají celotýdení pobyty, ubytování vedoucích oddílů) a celkovou sumu, kterou vypočtete z tabulky.
Variabilní symbol (=pořadové č. přihlášky) vám bude automaticky přidělen.
Seznam variabilních symbolů

Pokyny pro placení:

Veškeré platby se provádějí převodem či vkladem hotově na účet, na místě se již nic nedoplácí! Platí se celá částka vč. doplatku za chatku, vzdušné atd. dle přiložené tabulky. Pokud platíte více přihlášek v jedné platbě, je nutné uvést do poznámky všechny variabilní symboly přihlášek, jichž se platba týká.
 
VSK ALBEŘ - CENÍK UBYTOVÁNÍ (vynásobte počtem dnů):
  Stan+strava

Stan bez str.
(zdr. důvody)

Chata+strava Chata bez str.
(zdr. důvody)
Cena za 1 den Dospělý 335,- 130,- 435,- 220,-
Dítě 3-12 let 260,- 90,- 340,- 170,-
Student (platný ISIC), důchodce 325,- 120,- 425,- 210,-
Výpočty vycházející z cen RUK jsou navýšeny o nezbytně nutnou částku, zahrnující organizační a provozní výdaje.

Storno podmínky: (vycházejí z pravidel rekreace UK):
Do měsíce před zahájením akce 0% z ceny.
Méně než měsíc před nástupem 10% z ceny.
Méně než týden před nástupem 30% z ceny.
V závažných případech (úraz doložený zprávou od lékaře atd.) bude postupováno individuálně.

Odhlašování:

Mgr. Vít Starý, vit.stary@natur.cuni.cz, tel.: 724910393

Organizační pokyny:

Vydávání stravenek a přihlašování k pobytu proběhne v neděli na ošetřovně od 15.00 do 18.00, v pondělí a v úterý 15.00-18.00.
Další informace budou vyvěšeny v den příjezdu na nástěnce.
Upozorňujeme všechny účastníky kurzu, že po příjezdu se musí neprodleně přihlásit k pobytu!

Příjemný pobyt vám přeje VSK Přírodní vědy!

 

[nahoru]