Sportovní soustředění VSK Přírodní vědy UK


 
Termín a místo konání: 11.-18.8.2024, výcvikové středisko RUK - Albeř.

Přihlášky: elektronicky od 22.4. do 20.5. (chatky) a do 5.6.2024 (stany).

Platby: příslušné částky za ubytování a stravu uhraďte na č.ú. 2301417685/2010 nejpozději do 30.6.2024, každý účastník včetně dětí se přihlašuje jednotlivě, variabilní symbol bude přidělen automaticky (při placení více přihlášek v jedné platbě je nutné uvést do poznámky všechny variabilní symboly).

CENÍK ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU ZA 1 DEN:

  Dospělý Dítě 13-18 let Dítě 3-12 let
Chata 790,- 670,- 470,-
Stan 610,- 520,- 360,-
Výpočty vycházejí z nejnovějších cen ve VS RUK a jsou navýšeny o nezbytně nutnou částku, která zahrnuje organizační a provozní výdaje.

 
Pozor na tvrdé storno podmínky: měsíc a déle před zahájením akce: 0%, 30–15 dní před nástupem: 30% a 14 dní a méně 100% z celkové ceny objednávky (!!!). Rektorát se snaží o maximální vytížení výcvikových středisek. V závažných případech (úraz nebo nemoc doložené lékařskou zprávou) bude postupováno individuálně.

Poznámky k ubytování a stravování:

Odhlašování:

Pavel Pávek, mail: pavek.pavel@gmail.com, Aleš Ludvík, mail: ludvik@natur.cuni.cz

Organizační pokyny:

Přihlašování k pobytu a vydávání stravenek proběhne v neděli 11.8. na ošetřovně od 15 do 18 hod. (vstup do areálu bude umožněn nejdříve ve 14 hod.!), v pondělí a úterý od 16 do 18 hod. Veškeré potřebné informace budou vyvěšeny na nástěnce. Všichni účastníci soustředění se musí po příjezdu neprodleně přihlásit na ošetřovně k pobytu.

Všem přejeme příjemný pobyt!

 

[nahoru]