Archiv 2007

2006 <--> 2008

Naše činnost

Praha, 15. 12. 2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s činností naší Odborné skupiny (OS) v uplynulém roce a s aktivitami plánovanými na rok 2007:

Činnost v roce 2006:

Po loňském „superaktivním“ roce 2005, ve kterém jsme pořádali dvě vlastní velké akce, „Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2005 a Chiranal 2005“ (Olomouc, 7–10. 2. 2005) a 11th International Symposium on Separation Sciences (Pardubice, 11-14. 9. 2005), jsme se v letošním roce omezili na spolupráci při organizaci akcí pořádaných jinými hlavními pořadateli:

 1. Mezinárodní konference Vitamins 2006 – Health Ingredients Metabolism Analysis, pořádaná firmou Radanal a dalšími spoluorganizátory, se konala ve dnech 11–13. 9.2006 v Pardubicích. Zúčastnilo se jí více než 200 specialistů z 15 zemí a bylo na ní prezentováno 42 přednášek a 83 plakátových sdělení.
 2. Řada členů naší OS přispěla svými přednáškami k doprovodnému odbornému programu výstavy laboratorní techniky LABOREXPO 2006, která se konala 4–5. 10. 2006 v Kongresovém centru Praha. Odborný program, jehož garantem byla ČSCH, byl zaměřen na prezentaci moderních analytických metod, mezi kterými významné místo zaujímají právě pokročilé varianty chromatografických a elektroforetických technik, jímž je zasvěcena naše OS, viz seznam přednášek.
 3. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na 15th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, ITP 2006, 28–30. 8. 2006, Paris, France. Symposia se zúčastnilo 37 českých odborníků, převážně členů naší OS, kteří představovali nejsilnější zahraniční zastoupení a podstatnou část z celkového počtu 175 účastníků z 25 zemí, početně jsme se téměř vyrovnali domácím francouzským účastníkům. Významný přínos našich odborníků k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenil i předseda symposia, Dr. Gabriel Peltre (Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles, ESPCI, Paris). Kompletní program symposia je dostupný na internetu.
 4. Velmi dobré zastoupení jsme měli i na 12th International Symposium on Separation Sciences, ISSS 2006, 27–29. 9. 2006, Lipica, Slovenia, pořádaném pod záštitou Central European Group for Separation Science, na kterém 30 účastníků z ČR tvořilo druhou nejpočetnější zahraniční skupinu. S programem symposia je možné se seznámit na internetu.
 5. Neztratili jsme se ani na hlavním letošním setkání kapilárních elektroforetiků, 20th International Symposium on MicroScale Bioseparations, MSB 2006 (formerly HPCE series), 22–26. 1. 2006, Amsterdam, NL, kde 13 odborníků z ČR rovněž přispělo ke kvalitnímu vědeckému programu symposia pěti přednáškami a osmi plakátovými sděleními, z nichž za zvláštní zmínku stojí hlavní cenou odměněný poster K. Klepárníka et al. (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno): Přenos solutu v optimálně fungujícím nano-elektrosprejovém rozhraní mezi separační technikou v kapalné fázi a hmotnostní spektrometrií. S úplným programem symposia je možné se seznámit na internetu, stručná zpráva o symposiu byla publikována v Bulletinu České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, 34,2 (2006) 42–44.
 6. Aktivní a úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli. Naše OS se stala jedním ze zakládajících členů Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), která je od letošního roku oficiálně zaregistrována jako nezisková organizace s cílem podporovat rozvoj separačních věd v celoevropském měřítku. Pokračuje aktivní členství naší OS ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám v jedné ze svých členských zemí.
 7. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Návod, jak se na konferenci přihlásit, je dostupný na těchto stránkách, na kterých jsou rovněž uvedeny základní údaje a aktuální informace o činnosti OS. Dovoluji si upozornit, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OS, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OS.
 8. Na přelomu roků 2005/2006 proběhly ve spolupráci se sekretariátem ČSCH volby výboru OSCHE na období 2006–2009. S jejich výsledky jste byli seznámeni v Informaci členům z května letošního roku. Seznam členů výborů a jejich kontaktní údaje jsou uvedeny na webové stránce OSCHE.

Plán činnosti na rok 2007:

 1. Hlavní akcí naší OS v příštím roce bude organizace tradičního setkání členů naší OS, národní konference s mezinárodní účastí Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2007 a Chiranal 2007, které se bude konat ve dnech 24–27. 6. 2007 v Olomouci. Podrobné údaje o tomto setkání najdete na internetu nebo o ně můžete požádat na kontaktních adresách uvedených v seznamu mezinárodních symposií, konferencí a kurzů o chromatografii, elektroforéze a příbuzných metodách v r. 2007 a na počátku r. 2008.
 2. Budeme jedním ze spolupořadatelů mezinárodní konference „Vitamins 2007“, pořádané firmou Radanal ve dnech 2–5. 9. 2007 v Pardubicích.
 3. Členové naší OS přispějí svými přednáškami k doprovodnému odbornému programu výstavy Laborexpo 2007, plánované na 26–27. 9. 2007 v Praze.
 4. Dojednáním výhodných účastnických podmínek se budeme snažit zajistit vysokou účast členů naší OS a dobrou reprezentaci ČR na mezinárodních symposiích o separačních vědách, např. na 13th International Symposium on Separation Sciences, ISSS 2007, které se bude konat pod záštitou CEGSS a EuSSS 27–29. 6. 2006 na Štrbském Plese.
 5. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 6. Bude provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2007,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz