Archiv 2007

2006 <--> 2008

Základní informace o elektronické počítačové konferenci Odborné skupiny (OS) chromatografie a elektroforézy ČSCH

Elektronická počítačová konference „chrom-el“ byla zřízena jako diskusní fórum členů OS chromatografie a elektroforézy ČSCH. Jednací jazyk není omezen, ale předpokládá se, že jím bude hlavně čeština, případně též slovenština nebo angličtina. Konference je volně přístupná všem členům OS i dalším zájemcům. Probíhá nemoderovaně, t.j. všechny příspěvky zaslané na konferenci jsou rozeslány všem jejím účastníkům.

1. Jak se na konferenci přihlásit?

Pošlete e-mailovou zprávu na adresu: majordomo@mail.natur.cuni.cz. Do „Subjectu“ této zprávy nepište nic, do „těla“ zprávy napište:

subscribe chrom-el
end

Proběhne-li vaše přihlášení bez závad, dostanete o tom zprávu, a od tohoto okamžiku se stáváte účastníkem konference.

2. Jak získat další informace o provozu konference?

Např. výpis účastníků konference, přístup do archívu konference, apod.? Na výše uvedenou adresu pošlete e-mailovou zprávu, do jejíhož subjectu opět nepište nic a do těla zprávy napište:

help
end

3. Jak zaslat zprávu všem účastníkům konference?

Pokud budete chtít něco sdělit dalším účastníkům konference, např. je informovat o termínech a místech konání symposií MSB (dříve HPCE) a HPLC v r. 2006, pošlete e-mailovou zprávu na adresu: chrom-el (na) mail (tečka) natur (tečka) cuni (tečka) cz (pozor, t.j. na jinou adresu, než na kterou jste se na konferenci přihlásili). Do subjectu této zprávy nemusíte psát nic, nebo její heslovitý obsah, např.:

MSB & HPLC 2007

a do těla zprávy napíšete její obsah, např.:

MSB (dříve HPCE) 2007, January 13–18, 2007, Vancouver, Canada
HPLC 2007, June 17–21, 2007, Gent, Belgium

4. Jak se z konference odhlásit?

Pokud se budete chtít z konference odhlásit, zašlete e-mailovou zprávu na stejnou adresu, na kterou jste se přihlašovali, tj. majordomo@mail.natur.cuni.cz, do subjectu nepište nic a do těla zprávy napište:

unsubscribe chrom-el
end


Správcem konference je prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha, e-mail gas (na) natur (tečka) cuni (tečka) cz), na kterého se můžete obracet, budete-li mít nějaké problémy s provozem konference.