Archiv 2009

2008 <--> 2010

Naše činnost

Praha, 20. 12. 2008

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás seznámit s činností naší Odborné skupiny (OS) v uplynulém roce a s aktivitami plánovanými na rok 2009:

Činnost v roce 2008:

Po loňském bohatém programu, kdy jsme pořádali tradiční „velké“ setkání členů naší OS – národní konferenci s mezinárodní účastí “Advances in Chromatography and Electrophoresis 2007 & Chiranal 2007“ v Olomouci, jsme se v letošním roce omezili na spolupráci při organizaci symposií a konferencí pořádaných jinými hlavními pořadateli:

 1. Ve spolupráci s OS analytické chemie a firmou Sigma-Aldrich jsme dne 3.6.2008 uspořádali na Přírodovědecké fakultě UK v Praze vzdělávací seminář s certifikátem „SPE a HPLC“, kterého se zúčastnilo téměř 80 zájemců o novinky ve vývoji SPE a HPLC metod. K programu semináře svými přednáškami významně přispělo několik členů naší OS.
 2. Společně s Odbornými skupinami pro chromatografii a elektroforézu a pro analytickou chemii Slovenské chemické společnosti a Ústavem analytické chemie Fakulty chemické a potravinářské technologie Slovenské technické university v Bratislavě jsme se podíleli na organizaci 17th International Conference on Analytical Methods and Human Health, která se konala ve dnech 20‑23.10.2008 v Novém Smokovci ve Vysokých Tatrách. Konference se zúčastnilo více než 100 odborníků ze 6 zemí, téměř 40 účastníků z ČR přispělo do programu 11 přednáškami a 20 plakátovými sděleními.
 3. Patřili jsme mezi spoluorganizátory 8th International Conference “Vitamins 2008 – Nutrition and Diagnostics“, pořádané firmou Radanal ve dnech 9-11.9.2008 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Konference se zúčastnilo 200 odborníků z 15 zemí a bylo na ní prezentováno 36 přednášek a 56 posterů.
 4. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na 16th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, ITP 2008, 31.8.-4.9.2008, Catania, Italy. Symposia se zúčastnilo 25 odborníků z ČR, převážně členů naší OS, kteří představovali nejsilnější zahraniční zastoupení a podstatnou část z celkového počtu 175 účastníků z 25 zemí, početně jsme se téměř vyrovnali domácím italským účastníkům. Významný přínos našich odborníků k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenil i předseda symposia, prof. Vincenzo Cucinotta (University of Catania). V předstihu oznamuji, že příští symposium této série se bude poprvé konat v USA, 29.8.-1.9.2010, v Baltimore.
 5. Velmi početné zastoupení jsme měli i na 14th International Symposium on Separation Sciences, ISSS 2008, 30.9.-3.10.2008, Primošten, Croatia, pořádaném pod záštitou Central European Group for Separation Science, na kterém 30 účastníků z ČR tvořilo druhou nejpočetnější zahraniční skupinu.
 6. Na dalším tradičním celosvětovém setkání příznivců separačních metod, 32nd International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2008, 10-16.5.2008, Baltimore, MD, USA, byla kvůli větší vzdálenosti a finanční náročnosti naše účast jen malá (5 účastníků), ale také mimořádně úspěšná: poster autorů P. Česla, T. Hájek, P. Jandera: “Comparison of detection techniques for LCxLC separation of natural compounds in beverages“, se v soutěži 430 plakátových sdělení umístil na 3. místě – poprvé v historii série HPLC symposií se tak český poster umístil mezi vítězi. Ve speciální soutěži posterů s farmaceutickými aplikacemi první místo získal poster našich krajanů J. Křenkové a F. Švece, t.č. působících na University of Berkeley, CA, USA.
 7. Aktivní a úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli. Pokračuje aktivní členství naší OS ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků, dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. Po letošním symposiu v chorvatském Primoštenu se toto setkání v příštím roce spojí s 8. Balatonským symposiem (viz seznam symposií) a v r. 2010 by se mělo konat v Římě. Na rozdíl od pravidelné organizace ISSS symposií v rámci CEGSS je aktivita Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), která by měla sdružovat národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, stále ještě ve stádiu pomalého rozjezdu. Situace by se měla zlepšit příští rok, kdy společnost začne řídit nový výbor, jehož volba právě v těchto dnech probíhá.
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Návod, jak se na konferenci přihlásit, je dostupný na internetové stránce naší OS, na které jsou uvedeny základní údaje a aktuální informace o činnosti OS. Dovoluji si upozornit, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OS, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OS.
 9. OS začala spolupracovat s vydavatelem nové internetové publikace věnované analytické chemii a separačním vědám, Separation Science, která bude přinášet aktuální informace z různých oblastí separačních věd.

Plán činnosti na rok 2009:

 1. Ve spolupráci s OS analytické chemie ČSCH a firmou Sigma-Aldrich uspořádáme dne 16.6.2009 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze seminář s certifikátem „SPE a HPLC“.
 2. Budeme jedním ze spolupořadatelů mezinárodní konference „Vitamins, Nutrition, Diagnostics 2009“, pořádané firmou Radanal ve dnech 31.8.-2.9.2009 v Brně.
 3. Budou zahájeny přípravy organizace tradičního setkání členů naší OS, národní konference s mezinárodní účastí „Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2010 a Chiranal 2010“, která se podle předběžného plánu bude konat 8-11.2.2010 v Olomouci.
 4. OS bude spolupracovat na organizaci velkého mezinárodního symposia MSB 2010 (25th International Symposium on MicroScale Bioseparations, pokračování série symposii HPCE), které se bude konat ve dnech 21-25.3.2010 v Praze.
 5. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 6. Bude provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2009,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz