Archiv 2011

2010 <--> 2012

Výsledky voleb výboru OSCHE ČSCH na období 2010–2013

PořadíKandidátPočet hlasů
1.Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
32
2-3.Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
Chem.-technol. fakulta, Universita Pardubice
31
2-3.RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
31
4.Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
29
5.Ing. František Foret, CSc.
Ústav analytické chemie AV ČR, Brno
28
6.Prof. RNDr. Juraj Ševčík, PhD.
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
27
7.Doc. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, Praha
23
8.Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Přírodovědecká fakulta MU, Brno
22
9-10.Doc. RNDr. Petr Bednář, PhD.
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
18
9-10.RNDr. Petra Sázelová, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
18
11.Doc. RNDr. Petr Barták, PhD.
Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
17

Vzhledem k tomu, že kandidáti na 9-11. místě získali stejný resp. téměř stejný počet hlasů, členové zvolení na 1-8. místě souhlasili s návrhem rozšířit počet členů výboru z devíti na jedenáct. Rozdělení funkcí ve výboru bylo provedeno veřejnou volbou na ustavující schůzi dne 9.2.2010 v Olomouci a je uvedeno na stránce „Členové výboru“.