Archiv 2013

2012 <--> 2014

Naše činnost

Praha, 18.12.2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jako každý rok, i letos Vám v této roční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok 2013.

Činnost v roce 2012

 1. V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá. Ve spolupráci s Katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a OS analytické chemie ČSCH jsme se organizačně i programově podíleli na pořádání vzdělávacího workshopu s certifikátem "Albertov Comprehensive Days 2012", 7-8.2.2012, PřF UK, Praha. Workshopu se zúčastnilo 30 zájemců, kteří se seznámili se základy i s novinkami multidimenzionálních chromatografických a elektromigračních metod.
 2. Hlavní událostí letošního roku bylo tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí "Advances in Chromatography and Electrophoresis 2012 & Chiranal 2012", pořádané ve spolupráci s Katedrou anal. chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého ve dnech 11 14.6.2012 v Olomouci. Symposia se zúčastnilo 140 odborníků z deseti zemí, kteří přednesli 32 přednášek a představili 57 posterů. Již sedmé pokračování této série symposií bylo opět vědecky i společensky velmi zdařilým setkáním příznivců i uživatelů chromatografie a elektroforézy. Poděkování a uznání za výbornou organizaci tohoto symposia patří zejména domácím olomouckým pořadatelům v čele s P. Bednářem, K. Lemrem a J. Ševčíkem.
 3. Patřili jsme mezi spoluorganizátory "12th International Nutrition and Diagnostics Conference, INDC 2012" pořádané firmou Radanal ve dnech 27 30.8.2012 v Praze. Konference se zúčastnilo více než 130 odborníků z 22 zemí světa a bylo na ní prezentováno 44 přednášek a 60 plakátových sdělení.
 4. Naši členové se organizačně i programově podíleli na pořádání "9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2012", 31.10.-2.11.2012, Brno, na kterém více než 100 účastníků vyslechlo 18 zvaných přednášek a shlédlo 55 posterů.
 5. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Reprezentativně uvádím např. účast 18 našich odborníků (3 přednášky, 15 posterů) na "27th International Symposium on Microscale Bioseparations and Analysis, MSB 2012, konaném ve dnech 12-15.2.2012 v Ženevě, 12 účastníků (6 přednášek, 10 posterů) na "38th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2012", 16-21.6.2012, Anaheim, CA, USA, na kterém z 10 oficiálně vyhlášených "Best posters" byly tři z ČR, konkrétně autorů K. Klepárníka, J. Urbana a J. Křenkové. Dvěma přednáškami (P. Jandera, V. Kašička) jsme přispěli do panelu separačních metod v sekci analytické chemie na "4th European Chemistry Congress, EuCheMS 2012", 26-30.8.2012 v Praze. Vysokou účastí 46 odborníků (3 přenášky, 43 posterů) jsme patřili k nejpočetněji zastoupeným zemím na největším letošním setkání více než 600 separačních specialistů ze 42 zemí, "29th International Symposium on Chromatography, ISC 2012, a 17th International Symposium on Separation Science, ISSS 2012", 9-13.9.2012, Toruň, Poland. Našimi členy tradičně hojně navštěvované symposium série ITP, "ITP 2012, 19th International Symposium on Electro- and Liquid-phase Separation Techniques", se letos podruhé konalo v USA, v Baltimore, 30.9.–3.10.2012, a i tentokrát jsme si díky účasti 17 našich specialistů udrželi pozici nejpočetnější zahraniční delegace z celkově 230 účastníků ze 28 zemí. Významný přínos našich odborníků (8 přednášek a 11 posterů) k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenil i předseda symposia, prof. Z. El Rassi.
 6. Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je "středoevropsky přátelská" úroveň konferenčních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. ISSS 2013 se uskuteční ve dnech 25 28.9.2013 v chorvatském Poreči, viz seznam symposií. Další symposia této série v letech 2014 a 2015 by se měla konat v Salzburgu (společně s ISC 2014) a v Kyjevě.
 7. Úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli. Na symposiu HPLC 2012 v Anaheimu naši zástupci M. Holčapek a F. Foret získali pro ČR právo uspořádat symposium HPLC 2017 v Praze. V. Kašička byl zvolen do "Steering Committee" Evropské společnosti pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku. Nový výbor EuSSS v čele s prof. B. Buszewskim rozšířil aktivitu této společnosti o pořádání společných symposií s ISSS a NoSSS a o udílení cen a stipendií.
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference "chrom-el", která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se lze přihlásit podle tohoto návodu. Opakovaně upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci "chrom-el" připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 9. OSCHE spolupracuje s editorem internetové publikace Separation Science, jež přináší aktuální informace z různých oblastí separačních věd.

Plán činnosti na rok 2013

 1. Rok 2013 bude pro naši OSCHE ve srovnání s letošním velmi aktivním rokem poněkud klidnější. Budeme se podílet na organizaci akcí pořádaných jinými subjekty, např. "13th International Nutrition & Diagnostics Conference", 26-29.8.2013, v Olomouci.
 2. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 3. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou EuSSS a CEGSS (HPLC 2013 v Amsterdamu, ITP 2013 na Kanárských ostrovech, ISSS 2013 v Poreči, NoSSS 2013 v Sigtuně). Přečtěte si podrobnější údaje o těchto i jiných akcích. Z uváděných symposií je našimi členy tradičně hojně navštěvováno zejména symposium série ITP. Prof. A. Cifuentes, předseda symposia ITP 2013, nabídl pro účastníky z ČR následující snížené poplatky:
  • Při počtu 10-30 účastníků: 428 EUR (tj. sleva 5 % ze 450 EUR)
  • Při počtu více než 30 účastníků: 405 EUR (tj. sleva 10 % ze 450 EUR)
 4. Bude provozována elektronická počítačová konference "chrom-el", která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2013,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz