Archiv 2014

2013 <--> 2015

Naše činnost

Praha, 20.12.2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jako každý rok, i letos Vám v této roční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok příští. Letošní rok proběhl pro OSCHE opět úspěšně. Vlastní „velkou akci“ jsme sice nepořádali, ale podíleli jsme se na organizaci konferencí pořádaných jinými hlavními pořadateli. Měli jsme rovněž výborné zastoupení na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám.

Činnost v roce 2013

 1. Byli jsme jednou z tzv. „Supporting Organizations“ největšího letošního setkání specialistů v oblasti separačních věd, "39th International Symposium on High-Performance Liquid Chromatography and Related Techniques, HPLC 2013" 16-20.6.2013, Amsterdam, NL, kterého se zúčastnilo více než 1500 účastníků z 59 zemí celého světa a bylo na něm prezentováno 188 přednášek a téměř tisíc plakátových sdělení.
 2. Patřili jsme mezi spoluorganizátory "13th International Nutrition and Diagnostics Conference, INDC 2013", pořádané firmou Radanal ve dnech 26 29.8.2013 v Olomouci. Konference se zúčastnilo 135 odborníků z 22 zemí čtyř kontinentů, kteří přednesli 49 přednášek a představili 78 plakátových příspěvků.
 3. Naši členové se podíleli na pořádání "10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE Junior 2013", 12-13.11.2013, Brno.
 4. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Početné a kvalitní zastoupení jsme měli zejména na obou hlavních mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám, HPLC 2013 a ITP 2013. Výše uvedeného symposia HPLC 2013 se zúčastnilo 60 specialistů z ČR, kteří do vědeckého programu přispěli šesti přednáškami a 54 plakátovými sděleními. Druhého nejvýznamnějšího letošního „separačního“ symposia, jubilejního "20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques", 6-9.10.2013, Tenerife, Canary Islands, Spain, se zúčastnilo 55 našich odborníků, díky nimž se ČR stala nejpočetněji zastoupenou zemí na tomto symposiu. Z celkového počtu 240 specialistů jsme představovali téměř čtvrtinu účastníků a předčili dokonce i 50 domácích Španělů. Významný přínos našich specialistů (12 přednášek, 43 posterů) k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenil i předseda symposia, prof. Alejandro Cifuentes.
 5. Z dalších konferencí si zaslouží uvést zejména naši početnou účast a významný příspěvek k vědeckému programu na "19. medzinárodnej konferencii Analytické metódy a zdravie člověka", 24 27.6.2013, Rajecké Teplice. Své zastoupení jsme měli i na dalších mezinárodních setkáních, např. "Euroanalysis 2013, 7th European Confer. on Analytical Chemistry", 25-29.8.2013, Warsaw, Poland, a "ISSS 2013, 19th Int. Symp. on Separation Science", 25-28.9.2013, Poreč, Croatia.
 6. Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. Na letošním ISSS 2013 symposiu v chorvatském Poreči bylo dohodnuto, že v CEGSS bude fungovat "Steering Committee", do kterého byli zvoleni permanentní členové - B. Buszewski jako president, D. Berek jako secretary. Výbor bude doplňovat "chairman", každým rokem obměňovaný předseda příštího ISSS symposia; v r. 2014 to bude P. Jandera, neboť bude předsedat ISSS 2014, jež se uskuteční ve dnech 30.8. 2.9.2014 v Praze, Praze. Další symposia ISSS série v letech 2015-2017 by se měla postupně konat ve Slovinsku, Polsku a na Ukrajině.
 7. European Society for Separation Sciences (EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku letos žádnou mimořádnou aktivitu nevyvíjela. V příštím roce bude její hlavní akcí 14-18.9.2014, Salzburg, Austria.
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference "chrom-el", která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se lze přihlásit podle tohoto návodu. Opakovaně upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci "chrom-el" připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 9. Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby nového Výboru OSCHE na období 2014-2017. Informace o způsobu volby a hlasovací lístek byly členům OSCHE zaslány v tištěné podobě klasickou poštou.

Plán činnosti na rok 2014

 1. Rok 2014 bude pro naši OSCHE velmi náročný a bohatý, neboť budeme pořádat resp. spolupořádat dvě velké akce. Již v únoru to bude tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí "Advances in Chromatography and Electrophoresis 2014 & Chiranal 2014", které se uskuteční ve dnech 10 14.2.2014 v Olomouci. Termíny pro zaslání abstrakt, 5.1.2014, i registraci, 15.1.2014, jsou již velmi blízké!
 2. Druhou velkou akcí bude organizace "20th International Symposium on Separation Sciences, ISSS 2014", které se bude konat ve dnech 30.8.-2.9.2013 v Praze.
 3. Dále budeme jedním ze spolupořadatelů "14th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2014", jež ve dnech 2-5.9.2014 ve stejném místě v Praze bezprostředně naváže na ISSS 2014.
 4. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 5. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě, mezinárodních symposií. z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS (ISSS 2014 v Praze a ISC 2014 v Salcburku). Z uváděných symposií je našimi členy tradičně hojně navštěvováno zejména symposium série ITP. Poplatek na toto symposium v příštím roce, kdy bude uspořádáno ve spojení s latinsko-americkým symposiem LACE, "ITP 2014 & LACE 2014", Natal, Brazil nebyl zatím stanoven, ale lze předpokládat, že při početné účasti našich členů bude pro účastníky z ČR určitá sleva opět poskytnuta.
 6. Bude provozována elektronická počítačová konference "chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2014,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz