Archiv 2015

2014 <--> 2016

Výsledky voleb výboru OSCHE ČSCH na období 2014-2017

Pořadí Kandidát Počet hlasů
1. - 2. Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha 16
1. - 2. RNDr. Václav Kašička, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 16
3. - 4. Ing. František Foret, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Brno 14
3. - 4. Prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha 14
5. - 7. Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., Chem.-technol. fakulta, Universita Pardubice 13
5. - 7. Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha 13
5. - 7. Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, Brno 13
8. Prof. RNDr. Juraj Ševčík, PhD., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 12
9. Doc. RNDr. Petr Bednář, PhD., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 11
10. RNDr. Petra Sázelová, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 8
11. Doc. RNDr. Petr Barták, PhD., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 7

Prvních devět kandidátů bylo do výboru zvoleno. Vzhledem k širokému programu OSCHE v příštím období byli zbývající dva kandidáti na ustavující schůzi výboru na období 2014-2017 do výboru kooptováni. Složení výboru a rozdělení jednotlivých funkcí ve výboru je uvedeno na stránce „Členové výboru“.