Archiv 2016

2015 <--> 2017

Naše činnost

Praha, 16.12.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako v minulých letech, i letos Vám v této roční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok příští. Letošní rok proběhl pro OSCHE opět úspěšně. Podíleli jsme se na organizaci několika konferencí a měli jsme výborné zastoupení na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám.

Činnost v roce 2015

 1. Byli jsme jednou z tzv. „Supporting Organizations“ největšího letošního setkání specialistů v oblasti separačních věd, 42nd International Symposium on High-Performance Liquid-Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2015, 21-25.6.2015, Geneva, Switzerland, kterého se zúčastnilo přibližně 1100 účastníků z 60 zemí a bylo na něm prezentováno 170 přednášek a téměř 600 plakátových sdělení.
 2. Spolupracovali jsme se společností "OMICS Group Conferences" při organizaci "International Conference & Expo on Separation Techniques", 10-12.8.2015, San Francisco, CA, USA
 3. Naši členové v čele s F. Foretem uspořádali "12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis" CECE 2015, 21-23.9.2015, Brno, na kterém bylo předneseno 29 přednášek a 49 plakátových sdělení.
 4. Členové OSCHE patřili k organizátorům 15th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2015, která se konala ve dnech 5-8.10.2015 v Praze. Konference se zúčastnilo 211 účastníků ze 41 zemí; program zahrnoval 38 ústních a 118 plakátových sdělení
 5. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Početné a kvalitní zastoupení jsme měli zejména na obou hlavních mezinárodních symposiích, HPLC 2015 a ITP 2015. Výše uvedeného symposia HPLC 2015 se zúčastnilo 38 specialistů z ČR, kteří do vědeckého programu přispěli osmi přednáškami a 30 postery. O silné pozici našich odborníků v oblasti separačních metod svědčí skutečnost, že mezi 10 finalisty soutěže o nejlepší poster se umístili tři naši zástupci, P. Česla a R. Metelka z Univerzity Pardubice a J. Křenková z Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně. Vysokého ocenění se na tomto symposiu dostalo P. Janderovi, kterému britská Chromatographic Society udělila Zlatou medaili A.J.P. Martina. Kromě toho P. Jandera obdržel řadu dalších vyznamenání, např. Pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR, Medaili J. Janáka Ústavu analytické chemie AV ČR, Medaili Fakulty chemicko-technologické University Pardubice a cenu Středoevropské skupiny pro separační vědy. Druhého nejvýznamnějšího letošního separačního setkání, "22nd International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques", ITP 2015, konaného 30.8.-2.9.2015 v Helsinkách společně se symposiem "8th Nordic Separation Science Symposium", NoSSS2015, se zúčastnilo 35 našich odborníků, díky nimž se ČR stala nejpočetněji zastoupenou zemí. Významný přínos našich specialistů (11 přednášek, 22 posterů) k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenila i předsedkyně symposia, prof. M.-L. Riekkola.
 6. Z dalších akcí si zaslouží uvést příspěvky našich členů na několika dalších setkáních věnovaných separačním metodám, např. na 5. ročníku národní konference "HPLC 2015", pořádané občanským sdružením Česká chromatografická škola ve dnech 4-7.5.2015 v Rožnově pod Radhoštěm. Dále "20th International Conference on Anal. Methods & Human Heath", 15-18.6.2015, Patince, SR, "21st International Symposium on Separation Science", ISSS 2015, 30.6.-3.7.2015, Ljubljana, Slovenia, či "18th European Conference on Analytical Chemistry", Euroanalysis 2015, 6-10.9.2015, Bordeaux, France.
 7. Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Příští symposium této série, ISSS & ExTech 2016 , v Toruni.
 8. European Society for Separation Sciences, EuSSS, která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos žádnou vlastní akci nepořádala. V příštím roce se bude podílet na organizaci "31st International Symposium on Chromatography", ISC 2016, které se bude konat 28.8.-1.9.2016 v irském Corku.
 9. Zahájili jsme přípravu organizace dosud největší mezinárodní akce v oblasti separačních věd pořádané v ČR, "45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques", HPLC 2017 - Prague, Praha, 18.-23.6, 2017.
 10. Byla provozována elektronická počítačová konference "chrom-el", která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se lze přihlásit podle tohoto návodu. Opakovaně upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci "chrom-el" připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.

Plán činnosti na rok 2016

 1. V r. 2016 bude naše činnost opět velmi bohatá. Budeme spolupořádat tradiční setkání členů naší OSCHE a příznivců separačních metod, národní symposium s mezinárodní účastí "Advances in Chromatography and Electrophoresis 2016 & Chiranal 2016"", které se uskuteční ve dnech 6 9.6.2016 v Olomouci.
 2. Bude pokračovat příprava organizace "45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations & Related Techniques", HPLC 2017, 18.-23.6.2017, Prague.
 3. 3. Naši členové se budou podílet na organizaci tradičních akcí "16th Int. Nutrition & Diagnostics Conference" INDC 2016, 3.-6.10.2016, Prague a "13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis" CECE 2016, 17.-19.10.2016, Brno
 4. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 5. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS, ISSS & ExTech 2016 , v Toruni či ISC 2016, v Corku. Dále také velká mezinárodní symposia HPLC 2016 a ITP 2016. Z uváděných symposií je našimi členy tradičně hojně navštěvováno symposium série ITP. Poplatek na toto symposium v příštím roce, kdy bude poprvé uspořádáno ve spojení s velkou analytickou konferencí „SciX 2016“, nebyl zatím stanoven, ale lze předpokládat, že při početné účasti našich členů bude pro účastníky z ČR určitá sleva opět poskytnuta. Konference ITP 2016 se tentokrát bude konat 18.-23.9.2016, Minneapolis, MN, USA.
 6. Bude provozována elektronická počítačová konference "chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2016,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz