Archiv 2017

2016 <--> 2018

Naše činnost

Praha, 20.12.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podobně jako v minulých letech, i letos Vám v této roční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok 2017.

Činnost v roce 2016

 1. V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá. Hlavní událostí bylo tradiční setkání členů naší OSCHE, národní symposium s mezinárodní účastí Advances in Chromatography and Electrophoresis 2016 & Chiranal 2016 , 6.-9.6.2016, Olomouc jehož hlavním pořadatelem byla Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty University Palackého, se zúčastnilo 125 odborníků z deseti zemí, kteří přednesli 30 přednášek a představili 54 plakátových sdělení. Již deváté pokračování této série symposií bylo opět vědecky i společensky velmi zdařilým setkáním příznivců i uživatelů chromatografie a elektroforézy. Poděkování a uznání za výbornou organizaci tohoto symposia patří zejména domácím olomouckým pořadatelům v čele s P. Bednářem, P. Bartákem, K. Lemrem a J. Ševčíkem.
 2. Naši členové (F. Foret a kol.) uspořádali velmi úspěšný 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2016 , 17-19.10.2016, Brno, na kterém 142 účastníků vyslechlo 17 zvaných přednášek, 14 juniorských přednášek a shlédlo 78 posterů.
 3. Skupina A. Horny organizovala 16th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2016 , 3-6.10.2016, Praha. Konference se zúčastnilo 253 odborníků a bylo na ní předneseno 42 přednášek a vystaveno 137 posterů.
 4. Pokračovali jsme v přípravě organizace 45th Int. Symp. on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2017 , 18-22.6.2017.
 5. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Nejvíce zástupců jsme tentokrát měli na 31st Int. Symp. on Chromatography, ISC 2016 , 28.8.-1.9.2016, Cork, Ireland, do jehož programu jsme přispěli dvěma přednáškami a 35 postery. I když se nejvýznamnější chromatografická a elektromigrační symposia, HPLC 2016 a ITP 2016, konala ve vzdálených destinacích, San Francisku a Minneapolis, početné a kvalitní zastoupení jsme měli i na těchto akcích. Symposia HPLC 2016, 44th Int. Symp. on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques , 19-24.6.2016, se zúčastnilo 15 specialistů z ČR, kteří do vědeckého programu přispěli dvěma přednáškami a 15 postery. Symposium ITP 2016, 23rd Int. Symp. on Electro- and Liquid-phase Separation Techniques , 18-21.9.2016, Minneapolis, MN, USA, se letos konalo ve spojení s velkou mezinárodní konferencí SCIX 2016 - National Meeting of Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies . I tentokrát jsme si díky účasti 14 našich odborníků udrželi pozici nejpočetnější zahraniční delegace. Významný přínos našich specialistů (7 přednášek a 7 posterů) k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenili spolupředsedové symposia, Z. El Rassi a B. Lapizco Encinas. Důstojné zastoupení jsme měli i na dvojsymposiu ExTech 2016 & ISSS 2016, 18th Int. Symp. on Advances in Extraction Technologies & 22nd Int. Symp. on Separation Sciences , 3-6.7.2016, Torun, Poland, do jehož programu jsme přispěli dvěma přednáškami a 12 postery, z nichž jeden (T. Hájek, P. Jandera, M. Staňková: Automated dual comprehensive HILICxRP+RPxRP liquid chromatography on a single column ) byl vybrán mezi osm oceněných příspěvků. Na tomto symposiu bylo P. Janderovi uděleno vysoké ocenění Evropské společnosti pro separační vědy – „Nernst-Tswett Award“. Další významné ocenění, „Cenu Giorgia Noty za celoživotní výsledky v oblasti kapilární kapalinové chromatografie", získal P. Jandera na 40th Int. Symp. on Capillary Chromatography , 29.5.-3.6.2016, Riva del Garda, Italy. B. Gaš obdržel vysoce prestižní vyznamenání, „Arnold O.Beckman medal and award for outstanding scientific achievements in the field of electrodriven separations techniques“, na symposiu MSB 2016, 32nd Int. Symp. on Microscale Separations and Bioanalysis , 3-7.4.2016, Niagara on the Lake, Canada.
 6. Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň konferenčních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. ISSS 2017 se uskuteční 19-22.9.2017 ve Vídni. ISSS 2018 by se mělo konat v r. 2018 na Slovensku.
 7. Evropská společnost pro separační vědy (European Society for Separation Sciences, EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos zaštiťovala organizaci výše uvedeného symposia ISC 2016 v irském Corku.
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu.

Plán činnosti na rok 2017

 1. Hlavní akcí bude 45th Int. Symp. on High Performance Liquid Phase Separations & Related Techniques , HPLC 2017 Prague, které se bude konat ve dnech 18-22.6.2017 v Kongresovém centru v Praze. Toto symposium, které představuje nejvýznamnější fórum v oblasti separačních věd v celosvětovém měřítku, bude dosud největší pořádanou akcí v tomto oboru v České republice. Pro členy OSCHE bude při včasné registraci („Academic - early“ nebo „Industry - early“) poskytována 25% sleva registračního poplatku. Žádost o slevu je třeba vyplnit při online registraci a bude posuzována podle pořadí obdržených žádostí až do vyčerpání finančního limitu vyčleněného na tuto slevu. Pro její uplatnění je třeba při online registraci zadat do pole „code for invited participants“ kód „HPLCOSCHE629“.
 2. Naši členové se budou podílet na organizaci a přispívat k programu i dalších akcí, např. 6. ročníku národní konference HPLC 2017, pořádané Českou chromatografickou školou ve dnech 12-15.3.2017 v Rožnově pod Radhoštěm, a 17th Int. Nutrition & Diagnostics Conference , INDC 2017, 9-12.10.2016, Prague.
 3. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 4. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména HPLC 2017 v Praze, ITP 2017 v Sopotech a ISSS 2017 ve Vídni.
 5. Bude provozována elektronická počítačová konference "chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2017,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz