Archiv 2018

2017 <--> 2019

Naše činnost

Praha, 15.12.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již tradičně Vám v této předvánoční době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok příští.

Činnost v roce 2017

 1. V letošním roce byla naše činnost opět velmi bohatá. Hlavní událostí bylo velké mezinárodní symposium HPLC 2017 Prague, 45h Int. Symp. on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 18-22.6.2017, které je nejvýznamnějším setkáním specialistů v oblasti separačních věd v celosvětovém měřítku a které se v této oblasti stalo dosud největší akcí pořádanou v ČR. Symposium bylo mimořádně hodnotným a úspěšným setkáním 1354 odborníků z 55 zemí čtyř kontinentů, kteří vysoce oceňovali jeho výbornou organizaci, špičkový vědecký program i bohatý společenský program a přátelskou atmosféru. Velké uznání a poděkování za pečlivou přípravu a organizaci této akce si zaslouží zejména spolupředsedové symposia, Michal Holčapek a František Foret, a čestný předseda, Pavel Jandera. K organizaci i k programu symposia aktivně přispěla i řada dalších členů OSCHE.
 2. Bohuslav Gaš a kol. uspořádali u příležitosti 120. výročí publikace Kohlrauschovy regulační funkce Kohlrausch Seminar, 15-17.6.2017, Praha. Své příspěvky na něm předneslo 16 předních specialistů v oblasti teorie elektromigračních metod z 10 zemí.
 3. Skupina Aleše Horny organizovala 17th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2017, 9-12.10.2017, Praha. Konference se zúčastnilo více než 200 odborníků a bylo na ní předneseno 60 přednášek a vystaveno 42 posterů.
 4. Tradičně velmi početné zastoupení (31 odborníků, nejvíce ze všech zahraničních delegací) jsme měli na symposiu ITP 2017, 24th Int. Symp. on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, 10-13.9.2017, Sopot/Gdansk, Poland. Významný přínos našich specialistů (sedm přednášek a 20 posterů) ke kvalitnímu vědeckému programu symposia vysoce ocenil předseda symposia, Prof. Michal Markuszewski. Naše výborná reprezentace na tomto symposiu byla zvýrazněna cenou za nejlepší poster pro Zuzanu Bílkovou a kol. z Univerzity Pardubice za příspěvek „Highly selective isolation of tryptic phosphopeptides from the jurkat T-cell lysate by novel nanomaterial, e.g. TiO2 nanotubes decorated by Fe3O4 nanoparticles“.
 5. K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných domácích i mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám:
 6. Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy (Central European Group for Separation Sciences, CEGSS), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Předností této série symposií je „středoevropsky přátelská“ úroveň registračních poplatků dovolující širokou účast i studentům a mladým vědeckým pracovníkům. ISSS 2018 se uskuteční 17-20.6.2018 v Jasné v Nízkých Tatrách. ISSS 2019 by se mělo konat na Ukrajině nebo v Polsku.
 7. Evropská společnost pro separační vědy ( European Society for Separation Sciences, EuSSS), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos kromě podpory symposia ISSS 2017 ve Vídni žádnou další aktivitu nevyvíjela. V příštím roce bude její hlavní akcí ISC 2018, 32nd Int. Symp. on Chromatography, 23-27.9.2018, Cannes-Mandelieu, France.
 8. Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu. Opět upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 9. Ve spolupráci se Sekretariátem ČSCH byly připraveny volby nového výboru OSCHE na období 2018-2021. Informace o způsobu volby a hlasovací lístek jsou součástí zásilky ČSCH, ve které dostáváte i tuto Informaci. S hlasováním prosím neotálejte, termín pro odeslání hlasovacího lístku je již 20.1.2018.

Plán činnosti na rok 2018

 1. Hlavní akcí bude tradiční setkání členů naší OSCHE a dalších příznivců separačních metod, mezinárodní symposium Advances in Chromatography and Electrophoresis 2018 & Chiranal 2018, které se tentokrát uskuteční o něco dříve než obvykle, již 29.1.-1.2.2018 v Olomouci.
 2. Naši členové se budou podílet na organizaci a přispívat k programu i dalších akcí, např. 24th Int. Symp. on Separation Sciences, ISSS 2018, které se bude konat ve spojení s 21st Int. Conf. on Analytical Methods and Human Health v Jasné v Nízkých Tatrách, ve dnech 17-20.6.2017, dále 19th Int. Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2018, 22-25.9.2018, Prague, a CECE 2018, International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, 15-17.10.2018, Brno.
 3. Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 4. Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména Chiranal 2018 v Olomouci, ISCC 2018 & GCxGC v Riva del Garda, ISSS 2018 v Jasné v Nízkých Tatrách, HPLC 2018 ve Washingtonu, ISC 2018 v Cannes-Mandelieu, CECE 2018 v Brně a ITP 2018 v Kyotu.
 5. Bude provozována elektronická počítačová konference "chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S vánočním pozdravem a s přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2018,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz