Archiv 2018

2017 <--> 2019

Výsledky voleb výboru OSCHE ČSCH na období 2018-2021

Shrnutí výsledků ze zápisu voleb.

Pořadí Kandidát Počet hlasů
1. - 2. Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha 21
1. - 2. RNDr. Václav Kašička, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 21
3. Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha 20
4. Prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., Chem.-technol. fakulta, Universita Pardubice 18
5. - 7. Doc. RNDr. Petr Bednář, PhD., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 16
5. - 7. Ing. František Foret, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Brno 16
5. - 7. Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, Brno 16
8. Prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha 14
9. Prof. RNDr. Juraj Ševčík, PhD., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 12
10. - 11. RNDr. Petra Sázelová, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 11
10. - 11. Doc. RNDr. Petr Barták, PhD., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 11
12. Doc. RNDr. Jan Petr, PhD., Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 7
13. Doc. Ing. Aleš Horna, CSc., Radanal, s.r.o. Pardubice 5

Prvních devět kandidátů bylo do výboru zvoleno. Na ustavující schůzi nově zvoleného výboru dne 30. 1. 2018, v Olomouci, byli kandidáti na 10. a 11. místě zvoleni jako náhradníci výboru. Složení výboru a rozdělení jednotlivých funkcí ve výboru je uvedeno v sekci Členové výboru.