Archiv 2020

2019 <--> 2021

Naše činnost

Praha, 12.12.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako v minulých letech i letos Vám v této době přináším zprávu o činnosti naší Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH) v uplynulém roce a seznamuji Vás s aktivitami plánovanými na rok příští. Letošní rok proběhl pro OSCHE opět úspěšně. Naši členové se podíleli na organizaci několika konferencí a měli jsme výborné zastoupení na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám.

Činnost v roce 2019

 • Byli jsme jednou z tzv. „Supporting Organizations“ největšího letošního setkání specialistů v oblasti separačních věd, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2019, 16.-20. 6. 2019, Milan, Italy. Symposia se zúčastnilo více než 1300 účastníků z 50 zemí a bylo na něm předneseno celkem 308 přednášek a vystaveno 508 plakátových sdělení.
 • Naši členové (L. Nováková, M. Douša a kol.) uspořádali 7. ročník odborné konference Česká chromatografická škola – HPLC 2019, 12.–15. 5. 2019, Vinařství U Kapličky, Zaječí.
 • Skupina vedená L. Novákovou organizovala jubilejní, již 20. Školu hmotnostní spektrometrie. Škola se konala 9.-13. 9. 2019 ve Špindlerově Mlýně a zúčastnilo se jí více než 240 účastníků.
 • Série konferencí CECE založená F. Foretem a spolupracovníky měla letos pokračování jako 16th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2019. Konala se 24.-26. 9. 2019 v polském Gdaňsku. Zúčastnilo se jí 140 účastníků a bylo na ní předneseno 42 přednášek a 77 plakátových sdělení.
 • A. Horna a kol. organizovali 19th International Nutrition & Diagnostics Conference, INDC 2019, 15.-18. 10. 2019, Praha. Konference se zúčastnilo 150 odborníků z 26 zemí a bylo na ní předneseno 50 přednášek a vystaveno 44 posterů.
 • K úspěchům letošního roku patří vysoká účast našich členů a výborná reprezentace České republiky na všech významných mezinárodních symposiích věnovaných separačním vědám. Početné a kvalitní zastoupení jsme měli zejména na obou hlavních mezinárodních symposiích, HPLC 2019 a ITP 2019. Výše uvedeného symposia HPLC 2019 se zúčastnilo 46 specialistů z ČR, kteří do vědeckého programu přispěli 11 přednáškami a 35 postery.
 • Druhého nejvýznamnějšího letošního separačního setkání, ITP 2019, 26th International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques, pořádaného 1.-4. 9. 2019 v Toulouse, se zúčastnilo 20 našich odborníků, díky nimž jsme se opět stali nejpočetněji zastoupenou zahraniční delegací na této sérii symposií. Významný přínos našich specialistů, pět přednášek (z toho jedna plenární a dvě „key-note“) a 13 posterů, k úspěšnému průběhu symposia vysoce ocenili oba jeho předsedové, H. Cottet a F. Couderc.
 • Z dalších akcí si zaslouží uvést příspěvky našich členů na několika setkáních věnovaných separačním metodám, např.:
 • Pokračovalo aktivní členství naší OSCHE ve Středoevropské skupině pro separační vědy ( Central European Group for Separation Sciences, CEGSS ), která každoročně pořádá symposia věnovaná separačním vědám (série ISSS) v jedné ze svých členských zemí. Příští symposium této série, ISSS 2020 se bude konat ve slovinské Portoroži. Naším novým zástupcem ve stálém výboru této série symposií se stal M. Holčapek. Vystřídal v této pozici P. Janderu, kterému za jeho dlouholetou reprezentaci ČR ve výboru patří veliký dík.
 • Evropská společnost pro separační vědy ( European Society for Separation Sciences, EuSSS ), která sdružuje národní skupiny separačních věd v celoevropském měřítku, letos žádnou vlastní akci nepořádala. V příštím roce se bude podílet na organizaci symposia ISC 2020, 21.-25.9.2020, Budapešť.
 • Úspěšní jsme byli i na diplomatickém poli. Na symposiu HPLC 2019 v Miláně naši zástupci, M. Holčapek a L. Nováková, získali pro ČR právo uspořádat v Praze ve dnech 9.–13. 9. 2024 významné mezinárodní setkání – 35th International Symposium on Chromatography, ISC 2024.
 • Byla provozována elektronická počítačová konference „chrom-el“, která umožňuje rychlou výměnu informací všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště. Na konferenci se můžete přihlásit podle tohoto návodu. Opět upozorňuji, že pokud máte zájem dozvídat se aktuálně o pořádaných přednáškách, seminářích, kurzech a dalších novinkách v činnosti OSCHE, měli byste se na konferenci „chrom-el“ připojit, neboť informace o těchto akcích jsou často zaslány pouze na adresu této elektronické konference a nikoli na adresy jednotlivých členů OSCHE.
 • Ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci byla vyhlášena soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie, Grant SMMS.

Plán činnosti na rok 2020

 • V r. 2020 bude naše činnost opět velmi bohatá. Budeme spolupořádat tradiční setkání členů naší OSCHE a příznivců separačních metod, národní symposium s mezinárodní účastí Advances in Chromatography and Electrophoresis 2020 & Chiranal 2020. které se uskuteční ve dnech 15.-18. 6. 2020 v Olomouci.
 • Bude zahájena příprava organizace 35th International Symposium on Chromatography, ISC 2024.
 • Naši členové se budou podílet na organizaci tradičních akcí:
 • Aktuálně budou pořádány semináře, přednášky a kurzy zahraničních specialistů v chromatografii a elektroforéze při příležitosti jejich návštěv na pracovištích v ČR.
 • Naši členové budou mít mnoho příležitostí reprezentovat ČR na řadě mezinárodních symposií, z nichž lze doporučit zejména symposia organizovaná pod záštitou CEGSS a EuSSS ( ISSS 2020 v Portoroži a ISC 2020 v Budapešti ) a velká mezinárodní symposia MSB 2020, ISCC 2020, HPLC 2020, ITP 2020 a APCE & CECE 2020.
 • Bude provozována elektronická počítačová konference chrom-el, která umožňuje rychlou výměnu informací o chromatografii a elektroforéze všem zájemcům, kteří mají přístup k elektronické poště.

Máte-li další náměty či připomínky k činnosti skupiny, zašlete je prosím na níže uvedenou adresu. S přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2020,

Váš

RNDr. Václav Kašička, CSc.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6
tel. 220 183 239, fax 220 183 592, e-mail kasicka (na) uochb (tečka) cas (tečka) cz